Grunnloven Flashcards Preview

Norsk-romantikken > Grunnloven > Flashcards

Flashcards in Grunnloven Deck (6):
0

Når og hvor fikk Norge sin grunnlov?

17. Mai 1814 på Eidsvoll

1

Hvor lenge hadde Norge vært i dansk herredømme?

400 år

2

Hva skjedde senere i 1814?

Norge måtte gå i union med Sverige

3

Hva sikret grunnloven?

Nesten halvparten av alle menn over 25 år får stemmerett ved stortingsvalg

Sikret vanlige folk demokratiske rettigheter

Grunnla større rettigheter i samfunnet

Kvinner og tjenere fikk riktignok ikke stemmerett( kvinner 1913)

4

Hva skjedde i 1818?

Karl Johan blir konge i Norge?

5

Hva skjer når Norge får sin egen grunnlov?

Norge blir en fri og selvstendig nasjon