HW Flashcards Preview

Norsk-romantikken > HW > Flashcards

Flashcards in HW Deck (14):
0

Hvor var HW født?

Kristiania

1

Når ble han født?

1808-1845

2

Fortell om HW barndom og ungdom

Født i Kristiania
Eldst av 5 søsken
Lykkelig barndom
Likte å lese, dikte og tegne

3

Hva kjempet HW for?

Norges sak, og var stolt over den norske grunnloven

4

Hva jobbet HW for?

Folkeopplysningen og mer demokratiske rettigheter

5

Når begynte HW å studere teologi?

17

6

Hva likte HW

Fest og moro

7

Hvordan var HW

Stor, sterk, temperament

8

Hva ville HW være?

Folkelærer og utbre kunnskap og opplysning

9

Hva ga HW ut?

Opplysende skrifter som skulle være til nytte for folket

10

Hva var HW med på å opprette?

Folkebibliotek

11

Hva var Wergeland mest kjent for?

Diktene sine

12

Når dør HW og hva døde han av?

Lungebetennelse 36 år gammel

13

Hva het diktet som han skrev da han var døende?

Til min gyldenlakk