Kunstneren Og Naturen Flashcards Preview

Norsk-romantikken > Kunstneren Og Naturen > Flashcards

Flashcards in Kunstneren Og Naturen Deck (4):
0

Hva er kunstneren ifølge romantikerne?

Et stor geni som står i direkte kontakt med Gud

1

Hva uttrykker kunstneren det gåtefulle gjennom?

Kunst

2

Hva skildrer kunstneren gjennom natur?

Drømmer og lengsel

3

For kunstneren Hva har naturen ?

Ånd og sjel