Romantikken: Følelser Og Lengsler Flashcards Preview

Norsk-romantikken > Romantikken: Følelser Og Lengsler > Flashcards

Flashcards in Romantikken: Følelser Og Lengsler Deck (6):
0

Hva mente romantikerne?

At kun gjennom drømmer og fantasier kan mennesket finne ut sannheten om seg selv

1

Når startet romantikk epoken?

1800-tallet

2

Hva vil kunstnerne skildre?

Følelser og stemninger, lengsler og fantasier

3

Hva dyrket kunstnerne?

Avstandsforelskelen og den uoppnåelig kjærligheten

4

Hva gjør mange av kunstnerne?

Tar avstand fra det samfunnet de lever i

5

Hva skildrer kunstnerne (natur)

Den fredelige idyllen i landeplage omgivelser, men også dramatiske og historiske begivenheter fra middelalderen og sagatiden