Norsk Eller Dansk-norsk Flashcards Preview

Norsk-romantikken > Norsk Eller Dansk-norsk > Flashcards

Flashcards in Norsk Eller Dansk-norsk Deck (6):
0

Hva het gruppen Henrik Wergeland dannet?

Patriotene

1

Hva sto patriotene for?

Mente at Norge måtte skape sitt eget språk og sin egen litteratur

Bygge på de gamle bondetradisjonene

2

Hvilken folkegruppe var det flest av i patriotene?

Bønder

3

Hva het gruppen som støttet welhaven?

Intelligenspartiet eller danomanene

4

Hva sto intelligenspartiet eller danomanene for?

Mente at det var viktig å bygge videre på den danske kulturen

5

Hvilken folkegruppe var det flest av på intelligenspartiet eller patriotene?

Flest embetsmenn