Bronnentheorie, loonheffingen en resultaat uit overige werkzaamheden Flashcards Preview

Inleiding Belastingheffing Algemeen > Bronnentheorie, loonheffingen en resultaat uit overige werkzaamheden > Flashcards

Flashcards in Bronnentheorie, loonheffingen en resultaat uit overige werkzaamheden Deck (6)
Loading flashcards...
1
Q

Noem een aantal bronnen van belaste inkomen (7 bronnen)

A
 1. Winst uit onderneming
 2. Loon uit dienstbetrekking
 3. Resultaat uit overige werkzaamheden (WOR)
 4. Periode uitkeringen en verstrekkingen
 5. Inkomsten uit eigen woning
 6. Inkomen uit aanmerkelijk belang
 7. (inkomen uit sparen en beleggen)
2
Q

Wat zijn de vier kernbegrippen binnen de loonbelasting?

A

Dienstbetrekking, Inhoudingsplichtige, Loon, Loonheffingen

3
Q

Wat zijn de drie criteria voor het hebben van een dienstbetrekking

A

Persoonlijk arbeid, loon en gezagsverhouding

4
Q

Noem vier soorten inhoudingsplichtigen/werkgevers

A
 • Reguliere werkgevers
 • Verstrekkers uit vroegere dienstbetrekking (pensioenfondsen)
 • Verstrekkers van uitkeringen aan werknemers (UWV en verzekeringsmaatschappijen)
 • (Buitenlandse werkgevers)
5
Q

Hoe wordt loon in natura gewaardeerd?

A

WEV, waarbij soms waarderingsregels van toepassing zijn.

6
Q

Wat houdt de werkkostenregeling in?

A

Met de werkkostenregeling kunt u als werkgever bepalen wat onbelast wordt vergoed aan uw werknemers. De WKR bestaat uit de vrije ruimte, gerichte vrijstellingen, nihil waarderingen en bijzondere waarderingsregels.