Chapter 5 vocab Flashcards Preview

Finnish > Chapter 5 vocab > Flashcards

Flashcards in Chapter 5 vocab Deck (58)
1

yleensä

usually

2

herätyskello

alarm clock

3

ensin

first

4

suihku

shower

5

keittiö

kitchen

6

tehdä

to do/make

7

aamupala

breakfast

8

lehti

newspaper

9

kun

when

10

tavallisesti

usually, generally

11

muroja

cereal

12

voileipä

bread and butter

13

aamu

morning

14

vain

only

15

firma

company

16

arkkitehti

architect

17

pankki

bank

18

päiväkoti

day care

19

heti

immediately

20

jalkapallo

football

21

ulkona

outside

22

urheilla

to do sports

23

uimahalli

swimming pool

24

tavaratalo

dept. store

25

tarvita

to need

26

kenkä

shoe

27

sandaalit

sandals

28

haluta

to want

29

mennä nukkumaan

to go to bed

30

usually

yleensä

31

alarm clock

herätyskello

32

first

ensin

33

shower

suihku

34

kitchen

keittiö

35

to do/make

tehdä

36

breakfast

aamupala

37

newspaper

lehti

38

when

kun

39

usually, generally

tavallisesti

40

cereal

muroja

41

bread and butter

voileipä

42

morning

aamu

43

only

vain

44

company

firma

45

architect

arkkitehti

46

bank

pankki

47

day care

päiväkoti

48

immediately

heti

49

football

jalkapallo

50

outside

ulkona

51

to do sports

urheilla

52

swimming pool

uimahalli

53

dept. store

tavaratalo

54

to need

tarvita

55

shoe

kenkä

56

sandals

sandaalit

57

to want

haluta

58

to go to bed

mennä nukkumaan