Chapter 2 Flashcards Preview

Finnish > Chapter 2 > Flashcards

Flashcards in Chapter 2 Deck (98)
1

puisto

park

2

loppua

stop

3

kello

time

4

muu

other

5

mennä

to go

6

koti

home

7

mutta

but

8

kioski

kiosk, convenience store

9

ostaa

to buy

10

jäätelö

ice cream

11

maksaa

to cost/to pay

12

säästää

to save

13

raha

money

14

sitten

since, then

15

istua

to sit

16

puhua

to speak

17

nauraa

to laugh off

18

minkämaalainen

what nationality

19

brasilialainen

brazilian

20

venäläinen

russian

21

entä

what about, how about

22

kotoisin

coming from, originating from

23

Etalä-afrikka

south africa

24

kieli

language

24

minun

mine, my

25

äidinkieli

native tongue

26

englanti

english (language)

27

myös

too, also

28

vähän

few, a little

29

espanja

spanish (language)

30

-ko/kö

if, whether

31

sinun

your

32

portugali

portugese (lang.)

33

ai niin

just so, oh yeah

34

tietysti

naturally

35

ajaa

to drive

36

bussipysäkki

bus stop

37

asua

to live

38

numero

number

39

vaan

but

40

nyt

now

41

Suomi

Finland

42

kansalaisuus

nationality

43

Ranska

France

44

Kreikka

Greece

45

Islanti

Iceland

46

Egypti

Egypt

47

Venäjä

Russia

49

park

puisto

50

stop

loppua

51

time

kello

52

other

muu

53

to go

mennä

54

home

koti

55

but

mutta

56

kiosk, convenience store

kioski

57

to buy

ostaa

58

ice cream

jäätelö

59

to cost

maksaa

60

to save

säästää

61

money

raha

62

since, then

sitten

63

to sit

istua

64

to speak

puhua

65

to laugh off

nauraa

66

what nationality

minkämaalainen

67

brazilian

brasilialainen

68

russian

venäläinen

69

what about, how about

entä

70

coming from, originating from

kotoisin

71

south africa

Etalä-afrikka

72

oh yes

ai jaa

73

language

kieli

74

mine, my

minun

75

native tongue

äidinkieli

76

english (language)

englanti

77

too, also

myös

78

few, a little

vähän

79

spanish (language)

espanja

80

if, whether

-ko/kö

81

your

sinun

82

portugese (lang.)

portugali

83

just so, oh yeah

ai niin

84

naturally

tietysti

85

to drive

ajaa

86

bus stop

bussipysäkki

87

to live

asua

88

number

numero

89

but

vaan

90

now

nyt

91

Finland

Suomi

92

nationality

kansalaisuus

93

France

Ranska

94

Greece

Kreikka

95

Iceland

Islanti

96

Egypt

Egypti

97

Russia

Venäjä

98

to pay

maksaa