Irregular cases Flashcards Preview

Finnish > Irregular cases > Flashcards

Flashcards in Irregular cases Deck (20)
1

mies/miestä/miehen (nom, part, gen)

man- nom, part, gen

2

lapsi/lasta/lapsen

child- nom, part, gen

3

poika/poikaa/pojan

boy- non, part, gen

4

veli/veljeä/veljen

brother- nom, part, gen

5

tehdä: tee- teen teet tekee teemmee teette tekevät

to do, to make (conjugate)

6

nähdä: näe- näen näet näkee näemee näette näkevät

to see (conjugate!)

7

juosta: juokse- juoksen juokset jouksee juoksemme juoksette juokesvat

to run (conjugate!)

8

man- nom, part, gen

mies/miestä/miehen (nom, part, gen)

9

child- nom, part, gen

lapsi/lasta/lapsen

10

boy- non, part, gen

poika/poikaa/pojan

11

brother- nom, part, gen

veli/veljeä/veljen

12

to do, to make (conjugate)

tehdä: tee- teen teet tekee teemmee teette tekevät

13

to see (conjugate!)

nähdä: näe- näen näet näkee näemee näette näkevät

14

to run (conjugate!)

juosta: juokse- juoksen juokset jouksee juoksemme juoksette juokesvat

15

koti

kotiin

kotona

kotoa

home

illative

inessive

elative

16

ulos

ulkona

ulkoa

outside

ilattive

inessive

elative

17

sisään

sisällä

sisälta

inside

to inside

inside

from inside

18

home

illative

inessive

elative

koti

kotiin

kotona

kotoa

19

outside

ilattive

inessive

elative

ulos

ulkona

ulkoa

20

inside

to inside

inside

from inside

sisään

sisällä

sisälta