Lecture 2 Flashcards Preview

Finnish > Lecture 2 > Flashcards

Flashcards in Lecture 2 Deck (122)
1

Ei mitään erityistä

Nothing special

2

ruotsalainen

swedish

3

kiipeily

climbing

4

luulla

to think

5

kaikki

all, everybody

6

salaatti

salad

7

karhu

bear

8

leivinjauhe

baking powder

9

sänky

bed

10

silta

bridge

11

(polku)pyörä

bicycle

12

kaamos

the time in winter with no light

13

puu

tree/wood

14

ravintola

restaurant

15

kissa

cat

16

lumi/lunta

snow

17

kahvi

coffee

18

määräaika

deadline

19

mustikkapiirakka

blueberry pie

20

pannukakku

pancake

21

mikä päivä tänään on?

What day is today?

22

tänään

today

23

huomenna

tomorrow

24

ylihuomenna

day after tomorrow

25

eilen

yesterday

26

toissa päivänä

day before yesterday

27

viikko

week

28

kysymys

question

29

milloin

when

30

onko kysymyksia?

are there any questions

31

hän

he/she

32

se

it

33

me

we

34

te

you (plural)

35

he

they

36

ne

they (non-human)

37

sivu

page

38

harjoitus

exercise

39

vastaus

answer

40

kiitos paljon

thanks a lot

41

kiitti

little thanks

42

maailma

world

43

maa

land, earth

44

ilma

air

45

kotimaa

homeland

46

Saksa

Germany

47

Ruotsi

Sweden

48

Itävalta

Austria

49

kaupunki

city

50

pohjoinen

north

51

länsi

west

52

itä

east

53

etelä

south

54

Pohois-Amerikka

North America

55

Etelä-Amerikka

South America

56

Pohjoisnapa

north pole

57

Eurooppa

Europe

58

Afrikka

Africa

59

Aasia

Asia

60

Australia

Australia

61

Etelämanner

Antartica

62

Nothing special

Ei mitään erityistä

63

swedish

ruotsalainen

64

climbing

kiipeily

65

to think

luulla

66

all, everybody

kaikki

67

salad

salaatti

68

bear

karhu

69

baking powder

leivinjauhe

70

bed

sänky

71

bridge

silta

72

bicycle

(polku)pyörä

73

the time in winter with no light

kaamos

74

tree/wood

puu

75

restaurant

ravintola

76

cat

kissa

77

snow

lumi/lunta

78

coffee

kahvi

79

deadline

määräaika

80

blueberry pie

mustikkapiirakka

81

pancake

pannukakku

82

What day is today?

mikä päivä tänään on?

83

today

tänään

84

tomorrow

huomenna

85

day after tomorrow

ylihuomenna

86

yesterday

eilen

87

day before yesterday

toissa päivänä

88

week

viikko

89

question

kysymys

90

when

milloin

91

are there any questions

onko kysymyksia?

92

he/she

hän

93

it

se

94

we

me

95

you (plural)

te

96

they

he

97

they (non-human)

ne

98

page

sivu

99

exercise

harjoitus

100

answer

vastaus

101

thanks a lot

kiitos paljon

102

little thanks

kiitti

103

world

maailma

104

land, earth

maa

105

air

ilma

106

homeland

kotimaa

107

Germany

Saksa

108

Sweden

Ruotsi

109

Austria

Itävalta

110

city

kaupunki

111

north

pohjoinen

112

west

länsi

113

east

itä

114

south

etelä

115

North America

Pohois-Amerikka

116

South America

Etelä-Amerikka

117

north pole

Pohjoisnapa

118

Europe

Eurooppa

119

Africa

Afrikka

120

Asia

Aasia

121

Australia

Australia

122

Antartica

Etelämanner