Chapter 5 Verbs Flashcards Preview

Finnish > Chapter 5 Verbs > Flashcards

Flashcards in Chapter 5 Verbs Deck (78)
1

lukea

to read

2

kirjoitta

to write

3

piirtää

to draw

4

opiskella

to study/learn

5

keskustella

to talk/discuss

6

nukkua

to sleep

7

soida

to sound/play/etc (like a radio)

8

herätä

to awaken

9

nousta

to rise (get up)

10

syödä

to eat

11

juoda

to drink

12

tehdä ruokaa

to cook ('to do food')

13

juhlia

to party/celebrate

14

ottaa

to take

15

antaa

to give

16

avata

to open

17

valita

to choose

18

korjata

to fix/repair

19

häiritä

to bother/disturb

20

asua

to live

21

siivota

to clean (up)

22

imuroida

to vacuum

23

pestä

to wash, clean

24

myydä

to sell

25

ostaa

to buy

26

tilata

to order (as in a restaurant)

27

pelata

to play (a sport)

28

uida

to swim

29

juosta

to run

30

tanssia

to dance

31

laulaa

to sing

32

kävellä

to walk

33

mennä

to go

34

tulla

to come

35

matkustaa

to travel

36

lentää

to fly

37

pyöräillä

to bicylce

38

hymyillä

to smile

39

itkeä

to cry

40

to read

lukea

41

to write

kirjoitta

42

to draw

piirtää

43

to study/learn

opiskella

44

to talk/discuss

keskustella

45

to sleep

nukkua

46

to sound/play/etc (like a radio)

soida

47

to awaken

herätä

48

to rise (get up)

nousta

49

to eat

syödä

50

to drink

juoda

51

to cook ('to do food')

tehdä ruokaa

52

to party/celebrate

juhlia

53

to take

ottaa

54

to give

antaa

55

to open

avata

56

to choose

valita

57

to fix/repair

korjata

58

to bother/disturb

häiritä

59

to live

asua

60

to clean (up)

siivota

61

to vacuum

imuroida

62

to wash, clean

pestä

63

to sell

myydä

64

to buy

ostaa

65

to order (as in a restaurant)

tilata

66

to play (a sport)

pelata

67

to swim

uida

68

to run

juosta

69

to dance

tanssia

70

to sing

laulaa

71

to walk

kävellä

72

to go

mennä

73

to come

tulla

74

to travel

matkustaa

75

to fly

lentää

76

to bicylce

pyöräillä

77

to smile

hymyillä

78

to cry

itkeä