Lecture 5 Flashcards Preview

Finnish > Lecture 5 > Flashcards

Flashcards in Lecture 5 Deck (170)
1

ikä

age

2

osoite

address

3

puhelin

telephone

4

vuosi

year

5

vanha

old

6

tie

road

7

polku

path, trail

8

kuja

alley

9

viiva

hyphen, dash

10

seisoa

to stand

11

mihin aikaan

at what time...

12

ilta

evening

13

sää/ilma

weather

14

millainen ilma/sää tänään on?

What kind of weather is it today?

15

ystävällisin terveisin

best regards

16

siella

there

17

tyttöystävä

girlfriend

18

iso

big

19

helppo

easy

20

pimeä

dark

21

sataa

rain

22

sataa vettä

verb, 'rain water'

23

sataa lunta

'rains snow'

24

aurinko paistaa

the sun is shining

25

tuulee

the wind is blowing

26

tuulee kovasti

the wind is blowing hard

27

ukkonen

thunder

28

salamoi

lightening

29

myrsky

storm

30

ruma

ugly

31

talvi

winter

32

kevat

spring (season)

33

syksy

autumn

34

on huono ilma

the weather is bad.

35

kuinka monta astetta ulkona on?

What temperature is is? (lit, "How many degrees is it outside?)

36

kuuma

hot

37

helle

heat wave

38

lämmin

warm

39

viileä

cool (temperature)

40

kylmä

cold

41

pakkasta

below freezing

42

on pilvistä

it's cloudy

43

on puolipilvistä

it's partly cloudy

44

on selkeää

it's clear (skies)

45

on sumuista

it's foggy

46

sataa räntää

(it's) sleeting

47

astetta

degrees

48

sähköposti

email

49

mies

man

50

kirjoittaa

to write

51

lähettäjä

sender

52

vastaanottaja

receiver

53

otsikko

header, subject line (of an email)

54

terveisiä

greetings (n)

55

englanniksi

in english

56

suomeksi

in Finnish

57

toivottavasti

hopefully

58

ymmärtää

to understand

59

hassu

funny

60

maanantaisin

on Mondays

61

keskiviikkoisin

on Tuesdays

62

meidän

our/s

63

kiva

nice

64

yleensä

usually

65

lukea

to read

66

uutiset

news

67

etsiä töitä

look for work

68

soittaa

play (ie, an instrument)

69

kitara

guitar

70

olla töissä

to be at work

71

pieni

tiny

72

siksi

therefore, hence

73

muuttaa

change, move (as in, moving to a new home)

74

elokuu

August

75

uusi

new

76

täällä

here

77

aste

degree (ie, of temperature)

78

aurinko

sun

79

paistaa

shine brightly (the sun)

80

night

81

nukkua

to sleep

82

valoisa

bright

83

terveisin

yours, warmly (as in, signing a letter)

84

ruma

ugly

85

suuri

large

86

age

ikä

87

address

osoite

88

telephone

puhelin

89

year

vuosi

90

old

vanha

91

road

tie

92

path, trail

polku

93

alley

kuja

94

hyphen, dash

viiva

95

to stand

seisoa

96

at what time...

mihin aikaan

97

evening

ilta

98

weather

sää/ilma

99

What kind of weather is it today?

millainen ilma/sää tänään on?

100

best regards

ystävällisin terveisin

101

there

siella

102

girlfriend

tyttöystävä

103

big

iso

104

easy

helppo

105

dark

pimeä

106

rain

sataa

107

verb, 'rain water'

sataa vettä

108

'rains snow'

sataa lunta

109

the sun is shining

aurinko paistaa

110

the wind is blowing

tuulee

111

the wind is blowing hard

tuulee kovasti

112

thunder

ukkonen

113

lightening

salamoi

114

storm

myrsky

115

ugly

ruma

116

winter

talvi

117

spring (season)

kevat

118

autumn

syksy

119

the weather is bad.

on huono ilma

120

What temperature is is? (lit, "How many degrees is it outside?)

kuinka monta astetta ulkona on?

121

hot

kuuma

122

heat wave

helle

123

warm

lämmin

124

cool (temperature)

viileä

125

cold

kylmä

126

below freezing

pakkasta

127

it's cloudy

on pilvistä

128

it's partly cloudy

on puolipilvistä

129

it's clear (skies)

on selkeää

130

it's foggy

on sumuista

131

(it's) sleeting

sataa räntää

132

degrees

astetta

133

email

sähköposti

134

man

mies

135

to write

kirjoittaa

136

sender

lähettäjä

137

receiver

vastaanottaja

138

header, subject line (of an email)

otsikko

139

greetings (n)

terveisiä

140

in english

englanniksi

141

in Finnish

suomeksi

142

hopefully

toivottavasti

143

to understand

ymmärtää

144

funny

hassu

145

on Mondays

maanantaisin

146

on Tuesdays

keskiviikkoisin

147

our/s

meidän

148

nice

kiva

149

usually

yleensä

150

to read

lukea

151

news

uutiset

152

look for work

etsiä töitä

153

play (ie, an instrument)

soittaa

154

guitar

kitara

155

to be at work

olla töissä

156

tiny

pieni

157

therefore, hence

siksi

158

change, move (as in, moving to a new home)

muuttaa

159

August

elokuu

160

new

uusi

161

here

täällä

162

degree (ie, of temperature)

aste

163

sun

aurinko

164

shine brightly (the sun)

paistaa

165

night

166

to sleep

nukkua

167

bright

valoisa

168

yours, warmly (as in, signing a letter)

terveisin

169

ugly

ruma

170

large

suuri