Część mniejsza n. V Flashcards Preview

Nerw Trójdzielny > Część mniejsza n. V > Flashcards

Flashcards in Część mniejsza n. V Deck (10):
1

Czym w zasadzie jest część mniejsza n. V?

Są to Neuryty wychodzące z jądra ruchowego nerwu trójdzielnego, czyli jądra żwaczowego

2

Gdzie położone jest Jądro ruchowe nerwu trójdzielnego?

W nakrywce mostu

3

Gdzie początkowo biegnie część mniejsza?

W pniu n. V

4

Przez co przechodzi tranzytem i gdzie następnie biegnie cześć mniejsza?

Przez zwój Gassera, biegnie potem w n. V3

5

Co dzieje się w dole podskroniowym z częścią mniejszą n. V?

Część neurytów odłącza się i biegnie w nerwie mięśni żucia do mięśni unerwianych przez jego gałęzie

6

W jakim nerwie, od nerwu żuchwowego, biegnie pozostała część części mniejszej nerwu trójdzielnego?

W zębodołowym dolnym

7

W ktorym momencie cześć mniejsza n. V odłącza sie od n. zębodołowego dolnego?

Tuż przed wejściem do kanału żuchwy- cześć mniejsza od tego momentu biegnie w n. żuchwowo-gnykowym

8

W jakim trójkącie i w towarzystwie jakiego naczynia biegnie nerw żuchwowo-gnykowy?

Trojkącie podżuchwowym, biegnie wzdłuż trzonu żuchwy z t. podbródkową

9

Co unerwia n. żuchwowo-gnykowy?

Brzusiec przedni m. dwubrzuścowego i m. żuchwowo-gnykowy

10

Podsumowując: w jakich gałęziach od n. V3 biegną włókna części mniejszej n. V?

W n. mięśni żucia, w n. zębodołowym dolnym (i potem w n. żuchwowo-gnykowym).