Zwój skrzydłowo-podniebienny Flashcards Preview

Nerw Trójdzielny > Zwój skrzydłowo-podniebienny > Flashcards

Flashcards in Zwój skrzydłowo-podniebienny Deck (30):
1

Do przodu od otworu jakiego kanału i ponizej jakiego nerwu leży zwój skrzydłowo-podniebienny?

Otworu przedniego kanału skrzydłowego, ponizej n. V2

2

Jakie korzenie otrzymuje zwój skrzydłowo-podniebienny?

Czuciowy- utworzony przez nn. skrzydlowo-podniebienne od n. V2 (dendryty komórek zwoju Gassera)

Współczulny- utworzony przez n. skalisty głęboki od splotu szyjno-tętniczego wewnętrznego

Przywspółczulny- pochodzi od n. skalistego większego, od n. VII (neuryty komórek jądra ślinowego górnego)

3

Na co dzieli się nerw pośredni?

Na nerw skalisty większy i strunę bębenkową

4

Co tworzą włókna przywspółczulne (,jako włókna przedzwojowe) w zwoju skrzydłowo-podniebiennym?

Synapsy z komórkami zwojowymi

5

Gdzie dołączają się parasympatyczne włókna pozazwojowe ze zwoju skrzydłowo-podniebiennego?

Do nerwu jarzmowego, tworząc jego gałąź łączącą z gałęzią dolną n. łzowego

6

Wymień włókna odprowadzające zwoju skrzydłowo-podniebiennego

Gałęzie nosowe tylne
Nn. podniebienne
Rr. oczodołowe
R. gardłowa
Włókna pozazwojowe dochodzące do n. jarzmowego
Włókna pozazwojowe dochodzące do n. podoczodołowego (od V2)

7

Podaj podział gałęzi nosowych tylnych

Górne i dolne

8

Jak dzielą sie gałęzie nosowe tylne górne?

Na boczne i przyśrodkowe

9

Przez jaki otwór zarówno gałęzie nosowe tyle górne przyśrodkowe i boczne przechodzą, wchodząc do jamy nosowej?

Klinowo-podniebienny

10

Podaj zakres zaopatrzenia gałęzi nosowych tylnych górnych bocznych

Błona śluzowa małżowiny nosowej górnej, środkowej, przewód nosowy górny, nozdrza tylne (podaj ograniczenia CHOANE~ dr Iskra XD), gorna cześć gardła az do ujścia gardłowego trąbki słuchowej i zatoki klinowej.

11

Jaka jest najdłuższa gałąź z grupy przyśrodkowej gałęzi nosowych tylnych górnych?

Nerw nosowo-podniebienny

12

Podaj zakres unerwienia gałęzi nosowych tylnych górnych przyśrodkowych (również nerwu nosowo podmiebiennego)

Błona Śluzowa górnej części przegrody nosa oraz błona Śluzowa podniebienia twardego do przodu od linii łączącej oba kły

13

W czym początkowo biegną gałęzie nosowe tyle dolne i na wysokości czego przechodzą do jamy ustnej?

W kanale skrzydłowo-podniebiennym, na wysokości małżowiny nosowej dolnej.

14

Komunikacją czego zapewnia kanał skrzydłowo-podniebienny

Dołu skrzydłowo-podniebiennego z jamą ustną

15

Podaj zakres unerwienia gałęzi nosowych tylnych dolnych (od gałęzi nosowych tylnych, od zwoju skrz-podn)

Małżowina Nosowa Dolna, przewód nosowy Dolny, przewód nosowy środkowy oraz błona Śluzowa Zatoki szczękowej

16

Skąd pochodzi podwójne unerwienie błony śluzowej Zatoki szczękowej?

Z gałęzi odchodzących od splotu zebowego górnego oraz gałęzi nosowych tylnych Dolnych

17

Jaki jest ogólny zakres unerwienia gałęzi nosowych tylnych?

Tylno-dolna cześć jamy nosowej

18

Co unaczynia tylno-dolną część jamy nosowej?

Gałęzie nosowe tylne boczne i tylne przegrody, od tętnicy Klinowo-podniebiennej, od szczękowej unaczyniają tę część Jamy nosowej

19

No co dzieli się kanał skrzydłowo-podniebienny?

Na kanał podniebienny większy i dwa mniejsze

20

Podaj zakres unerwienia od nerwu podniebnego większego

Błona Śluzowa podniebienia twardego oraz powierzchnia Językowa dziąseł ku tyłowi od linii łączącej oba kły

21

Podaj zakres unerwienia od nerwów podniebiennych mniejszych

Błona Śluzowa okolicy migdałka podniebiennego 🌰 oraz podniebienia miękkiego

22

Do jakiego nerwu dołączają gałęzie oczodołowe zwoju skrzydlowo-podniebiennego? Przez jakie otwory przechodzą, gdzie biegną i co unerwiają?

Do n. sitowego tylnego.
Przez otwór sitowy tylny oraz otwory w szwie klinowo-sitowym, dochodzą do zatoki klinowej i komórek sitowych tylnych, unerwiając je wydzielniczo.

23

Jakie znasz gałęzie tętnicy klinowo-podniebiennej od tętnicy szczękowej?

Gałęzie nosowe tylne boczne i gałęzie nosowe tylne przegrody

24

Gałąź gardłowa dzieli się na kilka gałązek, ktore przechodzą przez co i co unerwiają?

Przez kanaliki kostne w Dolnej części trzonu kości klinowej. Unerwiają one błonę śluzową gardła w okolicy ujścia gardłowego Trąbki słuchowej

25

Co zaopatrują włókna pozazwojowe dołączające do nerwu podoczodołowego?

Błoną śluzową policzka, Spojówkę powieki Dolnej, błonę śluzową wargi górnej oraz nos zewnętrzny

26

Po jakiej strukturze i w jakim kierunku biegnie nerw nosowo-podniebienny, przez jaki kanał przechodzi na podniebienie twarde i jak zmienia wtedy nazwę?

Biegnie po przegrodzie nosa, ku dołowi i przodowi, przez kanał przysieczny przechodzi na podniebienie twarde już jako nerw przysieczny

27

Co unerwia przednio-górną część jamy nosowej, a co tylno-dolną?

Przednio-górną- gałęzie nosowe wew. n. sitowego przedniego

Tylno-dolną- gałęzie nosowe tylne od zwoju skrzydlowo-podmiebiennego

28

Przez jakie struktury przebiegają gałęzie nosowe tylne boczne?

Przez otwór klinowo-podniebienny oraz kanał podniebienno-pochwowy

29

Przez co unerwiony jest migdałek podniebienny (nie jego okolica!!!)?

Przez gałęzie cieśni gardzieli od n. językowego, od V3

Przez splot migdałkowy od n. IX

30

Przez co utworzony jest korzeń twarzowy?

Przez nerw kanału skrzydłowego