Zwój podżuchwowy Flashcards Preview

Nerw Trójdzielny > Zwój podżuchwowy > Flashcards

Flashcards in Zwój podżuchwowy Deck (13):
1

W jakim trójkącie leży zwój podżuchwowy?

Podżuchwowym

2

Nad jaką ślinianką, pod błoną śluzową czego i w pobliżu czego leży zwój podżuchwowy?

Podżuchwową
Dna jamy ustnej
Tylnego brzegu m. żuchwowo-gnykowego

3

Z jakim nerwem związany jest zwój podżuchwowy?

Z językowym (od grupy tylnej gałęzi n. V3)

4

Jak połączony jest zwój podżuchwowy z n. językowym?

Dwoma pęczkami włókien: przednim i tylnym.

5

Co biegnie w pęczku włókien przednim, a co w pęczku tylnym?

Tylnym- włókna doprowadzające do zwoju podżuchwowego
Przednim- włókna odprowadzające

6

Jakie korzenie otrzymuje zwój podżuchwowy?

Czuciowy- od n. językowego (dendryty zwoju Gassera)

Przywspółczulny- włókna przywspółczulne przedzwojowe wychodzące z jądra ślinowego górnego

Współczulny- pochodzi ze splotu otaczającego t. twarzową

7

Jaką drogą do zwoju podżuchwowego dochodzą włókna przywspółczulne, tworząc jego korzeń przywspółczulny?

Drogą n. pośredniego, a potem struny bębenkowej

8

W którym dole do n. językowego dochodzi struna bębenkowa?

Podskroniowym (,gdy n. językowy biegnie między mm. skrzydłowymi, przyśrodkowo od t. szczękowej).

9

Skąd pochodzą włókna splotu otaczającego t. twarzową, ktore tworzą korzeń współczulny zwoju podżuchwowego?

Są to włókna współczulne pozazwojowe ze zwoju szyjnego górnego pnia współczulnego.

10

PRZYPOMNIENIE: co tworzy korzeń współczulny zwoju usznego?

Splot otaczający tętnicę oponowną środkową.

11

Jakie znasz włókna odprowadzające zwoju podżuchwowego?

Te dołączające do n. podjęzykowego (gałąź językowego, od V3)

Włókna tworzące gałęzie gruczołowe

12

Co unerwiają włókna wychodzące ze zwoju podżuchwowego, które dołączają do nerwu podjęzykowego (od językowego, od V3)?

Unerwiają wydzielniczo Śliniankę podjęzykową większą i mniejsze, gruczoły surowicze Ebnera na języku, gruczoły błony śluzowej dna Jamy ustnej i wargi Dolnej.

13

Ile mamy gałęzi gruczołowych powstałych przez włókna odprowadzające zwoju podżuchwowego? Gdzie one wnikają i co unerwiają?

5-6, do ślinianki podżuchwowej, unerwiając ją wydzielniczo.