V2- nerw szczękowy Flashcards Preview

Nerw Trójdzielny > V2- nerw szczękowy > Flashcards

Flashcards in V2- nerw szczękowy Deck (39):
1

Jaki charakter ma n. V2, co prowadzi?

Czuciowy, dendryty zwoju Gassera

2

Przez jaką strukturę (otwór) i gdzie wchodzi n. V2?

Przez otwór okrągły ⚫️ do dołu skrzydłowo-podniebiennego

3

Na jakie 3 gałęzie n. V2 dzieli sie w dole skrzydłowo-podniebiennym?

N. jarzmowy
N. podoczodołowy
Nn. skrzydlowo-podniebienne

4

Jaką gałąź, jeszcze w obrębie jamy czaszki, oddaje n. V2 i co ta gałąź unerwia?

Gałąź oponową, unerwia oponę twarda dołu przedniego czaszki i przednią cześć środkowego

5

Co przypomina Ci zakres unerwienia gałęzi oponowej n. V2?

Unaczynienie gałęzi czołowej, od gałęzi oponowej środkowej, od t. szczękowej

6

Które z gałęzi n. V2 przechodzą przez szczelinę oczodołowa dolną?

N. jarzmowy i n. podoczodołowy

7

Po ktorej ścianie oczodołu biegnie n. jarzmowy?

Po bocznej (tak, jak biegnie kość jarzmowa- po bocznej stronie twarzy)

8

Jaką gałąź oddaje n. jarzmowy?

Gałąź łączącą z gałęzia dolna n. łzowego (od V1)

9

Jakie włókna ma zapewnione gruczoł łzowy dzieki gałęzi łączącej z gałęzia dolna n. łzowego?

Wydzielnicze przywspółczulne

10

Przez jaki otwór n. jarzmowy wchodzi do swojego kanalika w kosci jarzmowej?

Przez otwór jarzmowo-oczodołowy

11

Jakie gałęzie oddaje n. jarzmowy w kanaliku kosci jarzmowej? Jakie okolice one unerwiają?

Jarzmowo-skroniowa
Jarzmowo-twarzowa

Okolicę jarzmową i skroniową

12

Która z gałęzi biegnie w przedłużeniu pnia n. V2?

N. podoczodołowy

13

Po ktorej ścianie oczodołu biegnie n. podoczodołowy?

No jak łatwo sie domyślić- po dolnej oczywiscie

14

W czym, po dolnej ścianie oczodołu, biegnie n. podoczodołowy?

W bruździe i kanale podoczodołowym

15

Co towarzyszy n. podoczodołowemu w bruździe i kanale podoczodołowym?

T. podoczodołowa, od szczękowej

16

W ramach przypomnienia, wymień gałęzie t. podoczodołowej

Gałęzie oczodołowe- dla dolnych mm. gałki ocznej i gruczołu łzowego

Tt. zębodołowe górne przednie

17

Gdzie tworzy się gęsia stopka mniejsza i przez co jest wywołana?

W dole nadkłowym
Wywołana przez końcowe gałązki n. podoczodołowego

18

Przez co tworzona jest gęsia stopka większa?

Przez gałęzie splotu przyuszniczego, od n. VII

19

Wymień grupy gałęzi zębodołowych górnych od n. podoczodołowego

Gałęzie zębodołowe górne tylne, górna środkowa i górne przednie

20

Gdzie, od n. podoczodołowego, odchodzą gałęzie zębodołowe górne tylne?

Przed jego wejściem do oczodołu 😳

21

Przez jakie drobne struktury gałęzie zębodołowe górne tylne wchodzą do kanałow zębodołowych biegnących w tylnej ścianie trzonu szczęki?

Przez otworki zębodołowe, leżące na guzie szczęki

22

Co, poprzez splot zębowy górny, unerwiają gałęzie zębodołowe górne tylne?

Zeby górne trzonowe i ich dziąsła od strony policzkowej

23

W ktorym miejscu od n. podoczodołowego odchodzi gałąź zębodołowa gorna srodkowa?

W obrębie BRUZDY (NIE KANAŁU!!!!!!) PODOCZODOŁOWEJ

24

W ktorej czesci szczęki biegnie gałąź zębodołowa gorna srodkowa?

Ścianie bocznej trzonu szczęki

25

Co unerwia gałąź zębodołowa gorna srodkowa?

Górne przedtrzonowce z dziąsłami od policzkowej strony

26

Skąd odchodzą gałęzie zębodołowe górne przednie n. podoczodołowego?

W obrębie kanału podoczodołowego, w pobliżu otworu podoczodołowego

27

W ktorej czesci szczęki biegna gałęzie zębodołowe górne przednie?

Przedniej sciany trzonu

28

Co unerwiają gałęzie zębodołowe górne przednie?

Kiel i siekacze z dziąsłami od strony WARGOWEJ

29

Podsumowując: w ktorej czesci szczęki biegna poszczególne grupy gałęzi zębodołowych od n. podoczodołowego?

Gałęzie zębodołowe górne tylne- tylna ściana trzonu szczęki

Gałąź zębodołowa górna środkowa- boczna ściana trzonu szczęki

Gałęzie zębodołowe górne przednie- przednia ściana trzonu szczęki

30

Podsumowując: skad odchodzą od n. podoczodołowego poszczególne gałęzie zębodołowe?

Gałęzie zębodołowe górne tylne- jeszcze przed wejściem n. podoczodołowego do oczodołu

Gałąź zębodołowa gorna srodkowa- w obrębie bruzdy podoczodołowej

Gałęzie zębodołowe górne tylne- o obrębie kanału podoczodołowego, w pobliżu otworu podoczodolowego

31

Co tworzą gałęzie zębodołowe górne w wyrostku zębodołowym szczęki?

Splot zębowy górny

32

Jakie gałęzie wychodzą ze splotu zerowego górnego?

Gałęzie zębowe górne
Gałęzie dziaslowe górne
Gałęzie do błony śluzowej zatoki szczękowej

33

Jakie znasz gałęzie końcowe n. podoczodołowego?

Gałęzie nosowe zew.
Gałęzie nosowe wew.
Gałęzie powiekowe dolne
Gałęzie wargowe górne
Gałęzie policzkowe

34

Co unerwiają gałęzie nosowe zew, wew, wargowe górne n. podoczodołowego?

Gałęzie nosowe zew.- skóra bocznej pow. nosa

Gałęzie nosowe wew.- skóra nozdrzy przednich i przedsionka serca (żartowałem- nosa)

Gałęzie wargowe górne- SKÓRA I BŁONA ŚLUZOWA wargi górnej

35

Ile mamy nn. slrzydlowo-podniebiennych?

2-3

36

Co tworza nn. skrzydlowo-podniebienne, dochodząc do zwoju skrzydłowo-podniebiennego?

Korzeń czuciowy tegoż zwoju

37

Co twory korzeń współczulny i przywspółczulny zwoju skrzydłowo-podniebiennego?

N. kanału skrzydłowego (n. skalisty głęboki od splotu szyjno-tętniczego wew. i n. skalisty wiekszy od n.VII)

38

Jak w ścianie zatoki ja,istnej usytuowany jest n. V2?

W jej ścianie bocznej, ponizej n. IV i n. V1

39

Co to za nerwy?
I
II
III
VIII
IX

I- węchowy
II- wzrokowy
III- okoruchowy
VIII- przedsionkowo-ślimakowy
IX- językowo-gardłowy