V3- nerw żuchwowy Flashcards Preview

Nerw Trójdzielny > V3- nerw żuchwowy > Flashcards

Flashcards in V3- nerw żuchwowy Deck (68):
1

Jaki charakter ma n. V3?

Mieszany

2

Jakie włókna prowadzi n. V3? Skąd one pochodzą?

Czuciowe- dendryty komórek zwoju Gassera

Ruchowe- NEURYTY(!!!!!) komórek jądra ruchowego n. V

3

Jak inaczej nazywamy jądro ruchowe n. V cudzie ono leży?

Jądro żwaczowe, położone jest w nakrywce mostu

4

Gdzie łączy się cześć ruchowa i czuciowa n. V3?

Ponizej zwoju trójdzielnego

5

Przez jaki otwór i do jakiego dołu przedostaje się n. V3 z dołu środkowego czaszki?

Przez otwór owalny, do dołu podskroniowego

6

Przez jaki otwór i do jakiego dołu przedostaje się n. V2 z dołu środkowego czaszki?

Przez otwór okrągły (,bo szczęka ma kształt półokręgu 🌗).

7

Co n. V3 oddaje w dole podskroniowym?

Gałąź oponową oraz grupe gałęzi przednich i grupe gałęzi tylnych

8

N. V1, n. jarzmowy i n. podoczodołowy- podaj, ktore z nich wchodzą do oczodołu przez szczelinę oczodołowa dolna, a ktore przez górną

Jarzmowy, podoczodołowy- szczelina dolna

V1- górna

9

Która z gałęzi n. V3 w dole podskroniowym odchodzi od tego nerwu zaraz po jego przejściu przez otwór owalny?

Gałąź oponowa

10

W jakim towarzystwie gałąź oponowa n. V3 przechodzi przez otwór kolcowy do dołu środkowego czaszki? Co unerwia ta gałąź?

W towarzystwie t. oponowej środkowej (od szczękowej). Unerwia ona oponę twarda dołu środkowego

11

Jakie włókna głównie prowadzi grupa przednia gałęzi n. V3? Co jest wyjątkiem?

Ruchowe. Jedynie nerw policzkowy prowadzi włókna czuciowe oraz autonomiczne (współczulne i przywspółczulne).

12

Co wytwarzają nerwy grupy przedniej n. V3?

Krótki wspolny pień- nerw mięśni żucia.

13

Na co dzieli się nerw mięśni żucia?

Nerw żwaczowy,
nerwy skroniowe głębokie przedni i tylny, nerw skrzydłowy boczny,
nerw skrzydłowy przyśrodkowy,
nerw policzkowy.

14

Przez co przechodzi n. żwaczowy i co unerwia?

Wcięcie żuchwy, m. żwacz.

15

Jakie dwie gałęzie oddaje n. skrzydłowy przyśrodkowy?

N. m. n.apinacza błony bębenkowej
N. m. n.apinacza podniebienia miękkiego

16

Jaką gałęzią jest n. policzkowy, pomiędzy jakimi mięśniami biegnie i gdzie przechodzi?

Czuciową, pomiędzy mm. skrzydłowymi 🐥, przechodzi na pow. boczną m. policzkowego.

17

Dokąd dochodzi n. policzkowy, biegnąc po bocznej pow. m. policzkowego

Do kąta szpary ust 📐👄

18

Co robią gałęzie końcowe n. policzkowego z m. policzkowym?

Przebijają go, to przykre :((((

19

Czy gałęzie końcowe n. policzkowego umerwiają m. policzkowy?

Nie kurwa, absolutnie nie

20

Co unerwiają gałęzie końcowe n. policzkowego?

Skórę ORAZ błonę śluzową DOLNEJ części policzka

21

Co unerwia skórę i co unerwia błonę śluzową górnej części policzka?

Skórę- gałęzie końcowe (policzkowe) n. podoczodołowego (od V2)

Błonę śluzową- część włókien pozazwojowych ze zwoju skrzydlowo-podniebiennego dołączających do n. podoczodołowego

22

Jakie włókna prowadzi grupa tylna n. V3? Co jest wyjątkiem?

Włókna czuciowe.
WYJĄTKIEM jest n. żuchwowo-gnykowy, który prowadzi włókna czuciowe i ruchowe.

23

Jakie znasz gałęzie grupy tylnej n. V3?

N. językowy
N. zębodołowy dolny
N. uszno-skroniowy

24

Gdzie początkowo biegnie (pomiędzy jakimi mięśniami i przyśrodkowo od jakiego naczynia) n. językowy (jedna z gałęzi grupy tylnej n. V3)?

Pomiędzy mm. skrzydłowymi 🐥, przyśrodkowo od t. szczękowej

25

Co od tyłu i góry dochodzi do nerwu językowego, podczas gdy ten biegnie między mięśniami skrzydłowymi i przyśrodkowo od tętnicy szczękowej?

Struna bębenkowa.

26

Włókna o jakim charakterze do n. językowego prowadzi struna bębenkowa?

Czuciowe (smakowite) i przywspółczulne (wydzielnicze).

27

Skąd pochodzą włókna czuciowe (smakowite) i włókna przywspółczulne (wydzielnicze) struny bębenkowej?

Czuciowe (smakowite)- dendryty zwoju kolanka
Przywspółczulne (wydzielnicze)- neuryty komórek jądra ślinowego górnego

28

Gdzie następnie biegnie nerw językowy, po tym jak dołącza do niego struna bębenkowa i gdzie potem pomiędzy co wstępuje?

Biegnie pod dolnym brzegiem mięśnia skrzydłowego bocznego i wstępuje między gałąź żuchwy a mięsień skrzydłowy przyśrodkowy

29

Przez jaki trójkąt przebiega mięsień językowy?

Podżuchwowy rzecz jasna

30

Co w trójkącie podżuchwowym oddaje nerw językowy?

Korzeń czuciowy do zwoju podżuchwowego

31

Na poziomie którego zęba nerw językowy wchodzi do jamy ustnej?

Tego, którego ja już nie mam, czyli trzeciego zęba trzonowego dolnego :((( czyli to oznacza, że nie mam nerwu językowego? 🤔XD
EDIT: a jeżeli ja nigdy nie miałam tego zęba? 😰😰😰

32

Biegnąc na dnie Jamy ustnej, nad jakim mięśniem biegnie nerw językowy?

Żuchwowo-gnykowym

33

And now for something completely different...
Wymień składowe magicznego pęczka RIOLANA, ktory możliwe, że był pedałem, a miejsce pedała jest pod butem

Więzadło rylcowo-gnykowe, więzadło rylcowo-żuchwowe, mięsień rylcowo-gnykowy, mięsień rylcowo-gardłowy, mięsień rylcowo-językowy (GGJ).

34

Gdzie n. językowy rozpada się na gałęzie końcowe (gałęzie językowe)?

Na brzegu bocznym języka

35

Pomiędzy jakimi mięśniami gałęzie językowe wnikają do języka?

Między mięśniem gnykowo-językowym, a bródkowo-językowym.

36

Jakie znasz gałęzie nerwu językowego?

Gałęzie cieśni gardzieli, nerw podjęzykowy (XII? XD), gałęzie językowe

37

Podaj zakres unerwienie od gałęzi cieśni gardzieli, od n. językowego, od n. V3

Błona Śluzowa gardzieli, migdałków podniebiennych, części tylnej dna Jamy ustnej.

38

Skąd nerw podjęzykowy odchodzi od nerwu językowego?

Przy tylnym brzegu ślinianki podjęzykowej (na jej bocznej pow. biegnie ku przodowi).

39

Podaj zakres unerwienia n. podjęzykowego, od n. językowego, od n. V3

Ślinianka podjęzykowa oraz błona Śluzowa części przedniej dna Jamy ustnej

40

Podaj zakres unerwienia gałęzi językowych od nerwu językowego. Z unerwieniem pochodzącym od jakiej struktury pokrywa się ten obszar?

Błona śluzowa 2/3 przednich języka. Od struny bębenkowej

41

Co unerwia tylną, a co przednią część dna jamy ustnej?

Tylną- gałęzie cieśni gardzieli (oprócz tego błonę śluzową gardzieli i migdałków podniebiennych).

Przednią- nerw podjęzykowy, od językowego, od n. V3 (oprocz tego śliniankę podjezykową).

42

Między jakimi mm. biegnie n. zębodołowy dolny?

Skrzydłowymi

43

Wymień struktury związane z nerwem żuchwowym, które biegną pomiędzy mięśniami skrzydłowymi

N. językowy, struna bębenkowa, n. zębodołowy dolny

44

Pomiędzy jakim więzadłem i żuchwą biegnie nerw zębodołowy Dolny?

Klinowo-żuchwowym i żuchwą

45

Wymień więzadła stawu skroniowo-żuchwowego

Skroniowo-żuchwowe (2 części)
Klinowo-żuchwowe
Rylcowo-żuchwowe

46

Podaj Przyczep więzadła Klinowo-żuchwowego

Biegnie od kolca kości klinowej i brzegów szczeliny skalisto-bębenkowej do przyśrodkowej powierzchni gałęzi i języczka żuchwy

47

Wymień gałęzie nerwu zębodołowego Dolnego

N. Żuchwowo-gnykowy
Gałęzie tworzące splot zębowy dolny
N. bródkowy

48

Która z gałęzi nerwu zębodołowego Dolnego odchodzi od tego nerwu przed jego wejściem do kanału żuchwy?

Nerw żuchwowo-gnykowy

49

Jaki charakter ma nerw żuchwowo-gnykowy?

Czuciowy i ruchowy

50

W jakiej bruździe biegnie nerw żuchwowo-gnykowy, dokąd dochodzi i co unerwia?

Jednoimiennej, dochodzi do tylnego brzegu m. żuchwowo-gnykowego i go unerwia razem z brzuścem przednim m. dwubrzuścowego

51

Gdzie dochodzą końcowe gałęzie CZUCIOWE n. żuchwowo-gnykowego?

Do skory okolicy bródkowej i podbródkowej

52

Jakie gałęzie odchodzą od splotu zębowego Dolnego?

Zębowe dolne i dziąsłowe dolne (brak tych do zatoki szczękowej, ktore odchodzą od splotu zebowego górnego).

53

Na jakie gałęzie końcowe dzieli się nerw bródkowy?

Gałęzie bródkowe i wargi dolnej

54

Co unerwiają gałęzie wargowe Dolne od nerwu bródkowego?

Skórę i błonę śluzową wargi dolnej

55

Poniżej jakiego otworu i zwykle iloma korzeniami z tylnego obwodu nerwu żuchwowego odchodzi nerw uszno-skroniowy?

Owalnego, dwoma korzeniami

56

Jaką tętnicę obejmują dwa korzenie nerwu uszno-skroniowego?

Oponową środkową

57

Kiedy korzenie n. uszno-skroniowego łączą się we wspolny pień?

Po owinięciu się wokół tętnicy oponowej środkowej

58

Dookoła jakiej struktury owija się pień (NIE KORZENIE) n. uszno-skroniowego, po czym gdzie dalej biegnie (do jakiego przewodu, pod górną częścią jakiego gruczołu)?

Dookoła wyrostka kłykciowego żuchwy i dalej biegnie ku górze, do przodu od przewodu słuchowego zewnętrznego, pod górną częścią ślinianki przyusznej.

59

Do jakiej okolicy dochodzi nerw uszno-skroniowy?

Okolicy skroniowej

60

Jakie gałęzie oddaje nerw uszno-skroniowy na swoim przebiegu?

Gałęzie stawowe do stawu skroniowo-żuchwowego,

gałęzie naczyniowe do tętnicy oponowej środkowej oraz innych tętnic przebiegających w dole podskroniowym,

nerw przewodu słuchowego zewnętrznego,

nerwy uszne przednie,

gałęzie skroniowe powierzchowne,

gałęzie łączące z nerwem twarzowym (VII jak coś😊),

gałęzie łączące ze zwojem usznym,

gałęzie przyusznicze

61

Podaj zakres unerwienie nerwu przewodu słuchowego zewnętrznego od nerwu uszno-skroniowego

Skóra górnej i przedniej ściany przewodu

62

Co odchodzi od gałęzi górnej nerwu przewodu słuchowego zewnętrznego, od nerwu uszno-skroniowego?

Gałąź błony bębenkowej zaopatrująca powierzchnię BOCZNĄ błony bębenkowej

63

Skórę której powierzchni małżowiny usznej unerwiają nerwy uszne przednie?

Bocznej

64

Skórę jakiej okolicy unerwiają nerwy skroniowe powierzchowne?

Skroniowej

65

Z czym łączą się gałęzie łączące z nerwem twarzowym (VII jak coś 😊) od nerwu uszno-skroniowego? Co doprowadzają do tego nerwu?

Z gałęziom górnom nerwu twarzowego (VII jak coś 😊), doprowadzając do tego nerwu włókna czuciowe dla skóry policzków.

66

Jakie włókna prowadzą gałęzie łączące ze zwojem usznym (od n. uszno-skroniowego) do zwoju usznego?

Czuciowe

67

Gdzie wnikają gałęzie przyusznicze od nerwu uszno-skroniowego i co prowadzą?

Do ślinianki przyusznej, prowadząc włókna wydzielnicze ze zwoju usznego.

68

Które z gałęzi n. językowego (od V3) nazywamy migdałkowymi?

Gałęzie cieśni gardzieli