V1- nerw oczny Flashcards Preview

Nerw Trójdzielny > V1- nerw oczny > Flashcards

Flashcards in V1- nerw oczny Deck (53):
1

Jaki charakter ma n. V1 i co prowadzi?

Czuciowy, dendryty komórek zwoju trójdzielnego

2

Gdzie biegnie n. V1 po odejściu od zwoju i którędy wchodzi do oczodołu?

W ścianie bocznej zatoki jamistej
Przez szczelinę oczodołowa górną 🔝

3

Jakie trzy gałęzie oddaje n. V1 w oczodole?

Łzowy
Czołowy
Nosowo-rzęskowy

4

Jaką gałąź oddaje n. V1 przed wejściem do oczodołu?

Gałąź oponową, czyli gałąź namiotu 🏕

5

Co unerwia gałąź namiotu?

Oponę twarda namiotu móżdżku oraz zatoki skalistej górnej, poprzecznej i prostej (ogólnie: cześć nadnamiotową opony twardej w jej tylnej części).

6

Z połączenia jakich struktur żylnych powstaje zatoka prosta? Na pograniczu czego leży?

Żyły wielkiej mózgu i zatoki strzałkowej dolnej (,której jest przedłużeniem). Leży na pograniczu sierpa mózgu i namiotu móżdżku.

7

Po której części oczodołu biegnie n. łzowy?

Wzdłuż bocznej części sklepienia oczodołu

8

W kierunku którego kata oka biegnie n. łzowy?

Bocznego (bo wokolicy tego kata jest gruczoł łzowy).

9

Jakie 2 gałęzie oddaje n. łzowy?

Górną i dolną

10

Przez co przechodzi gałąź gorna n. łzowego i co unerwia?

Przez gruczoł łzowy, unerwiając go czuciowo. Unerwia tez czuciowo spojówkę oraz skore okolicy bocznego kata oka i powieki górnej

11

Wzdłuż ktorej sciany oczodołu biegnie gałąź dolna n. łzowego?

Bocznej

12

Z czym i za pomocą czego łączy się gałąź dolna n. łzowego?

Z n. jarzmowym za pomocą gałęzi łączącej n. jarzmowego z gałęzia dolna n. łzowego

13

Co dzieki gałęzi łączącej n. jarzmowego z gałęzią dolną n. łzowego otrzymuje gałąź dolna n. łzowego?

Włókna wydzielnicze przywspółczulne dla gruczołu łzowego

14

Podaj drogę włókien wydzielniczych przywspółczulnych do nerwu jarzmowego

Nerw pośredni-n. skalisty większy-zwój skrzydlowo-podniebienny-włókna pozazwojowe parasympatyczne-n. jarzmowy

15

Która z gałęzi biegnie w przedłużeniu pnia n. ocznego?

N. czołowy ofc

16

Pod jaką częścią oczodołu biegnie n. czołowy i na jakim mięśniu?

Pod sklepieniem oczodołu, na m. dźwigaczu powieki górnej

17

Jakie 2 gałęzie oddaje n. czołowy?

N. madbloczkowy 😡 (mad=wściekły) i nadoczodołowy

18

Skad pochodzi podwójne unerwienie powieki górnej?

Z gałęzi górnej n. łzowego i n. czołowego (n. madbloczkowego i nadoczodolowego)

19

Podaj zakres unerwienia gałęzi n. czołowego

Czoło az do szczytu głowy
Nasada i grzbiet nosa
Gorna powieka
Skóra przyśrodkowego kata oka
Spojówkę powieki górnej i przyśrodkowego kata oka
BŁONA ŚLUZOWA ZATOKI CZOŁOWEJ

20

Z czym zespala się gałąź dolna n. madbloczkowego?

Z n. podbloczkowym (gałąź części nosowej n. nosowo-rzęskowego)

21

Z czym i za pomocą czego łączy się gałąź dolna n. łzowego?

Z n. jarzmowym za pomocą gałęzi łączącej n. jarzmowego z gałęzia dolna n. łzowego

22

Co dzieki gałęzi łączącej n. jarzmowego z gałęzią dolną n. łzowego otrzymuje gałąź dolna n. łzowego?

Włókna wydzielnicze przywspółczulne dla gruczołu łzowego

23

Podaj drogę włókien wydzielniczych przywspółczulnych do nerwu jarzmowego

Nerw pośredni-n. skalisty większy-zwój skrzydlowo-podniebienny-włókna pozazwojowe parasympatyczne-n. jarzmowy

24

Która z gałęzi biegnie w przedłużeniu pnia n. ocznego?

N. czołowy ofc

25

Pod jaką częścią oczodołu biegnie n. czołowy i na jakim mięśniu?

Pod sklepieniem oczodołu, na m. dźwigaczu powieki górnej

26

Jakie 2 gałęzie oddaje n. czołowy?

N. madbloczkowy 😡 (mad=wściekły) i nadoczodołowy

27

Skad pochodzi podwójne unerwienie powieki górnej?

Z gałęzi górnej n. łzowego i n. czołowego (n. madbloczkowego i nadoczodolowego)

28

Podaj zakres unerwienia gałęzi n. czołowego

Czoło az do szczytu głowy
Nasada i grzbiet nosa
Gorna powieka
Skóra przyśrodkowego kata oka
Spojówkę powieki górnej i przyśrodkowego kata oka
BŁONA ŚLUZOWA ZATOKI CZOŁOWEJ

29

Z czym zespala się gałąź dolna n. madbloczkowego?

Z n. podbloczkowym (gałąź części nosowej n. nosowo-rzęskowego)

30

Gdzie biegnie n. nosowo-rzęskowy

Do brzegu przyśrodkowego sklepienia-oka

31

Jakie gałęzie odchodzą od części rzęskowego n. nosowo-rzęskowego?

Gałąź łącząca ze zwojem rzęskowym
Nn. rzęskowe długie

32

Czym jest gałąź łącząca ze zwojem rzęskowym dla tego zwoju?

Jego korzeniem czuciowym

33

Wzdłuż jakiej struktury nerwowej biegną nn. rzęskowe długie, gdzie wnikają i co unerwiają?

Wzdłuż n. wzrokowego, wnikają do gałki ocznej, unerwiają błonę zewnętrzną i środkową (,czyli mowiac po ludzku twardówkę i naczyniówkę).

34

Jakie nerwy odchodzą od czesci nosowej n. nosowo-rzęskowego?

N. sitowy przedni, tylny, n. podbloczkowy

35

Która z gałęzi n. nosowo-rzęskowego biegnie w przedłużeniu jego pnia?

N. podbloczkowy

36

Co biegnie przez otor sitowy tylny?

Nerw sitowy tylny i jednoimienne naczynia

37

Co unerwia n. sitowy tylny?

Błonę śluzowa komórek sitowych tylnych i zatoki klinowej

38

Nad jakim mięśniem biegnie n. sitowy przedni?

Nad mięśniem prostym przyśrodkowym

39

Przez jaki otwór n. sitowy przedni przechodzi do dołu przedniego czaszki?

Przez otwór sitowy przedni

40

Czy n. sitowy przedni, leżąc na blaszce sitowej w towarzystwie jednoimiennym tetnicy, lezy pod opona twarda?

Tak, owszem

41

Przez co n. i t. sitowa przednia przechodzą do jamy nosowej?

Przez jeden z przednich otworów blaszki sitowej

42

Na co dzieli sie n. sitowy przedni w jamie nosowej?

Na gałęzie nosowe

43

Na jakie gałęzie dzielą sie gałęzie nosowe n. siłowego przedniego?

Gałęzie nosowe wewnętrzne i zewnętrznĄ

44

Błonę śluzową której części jamy nosowej unerwiają gałęzie nosowe wewnętrzne od gałęzi nosowych n. siłowego przedniego (siłowego kurwa hahahahahahahahahaha)

Przednio-górnej, do przodu od okolicy węchowej.

45

Jak dzielą się gałęzie nosowe zewnętrzne od n. sitowego przedniego i co zaopatrują?

Na przednie boczne (zaopatrują ścianę boczna jamy nosowej) i przednie przyśrodkowe (przegroda nosowa).

46

Gdzie biegnie gałąź nosowa zewnętrzna i co unerwia?

W bruździe sitowej (wew. pow. kosci nosowej, dolny brzeg), miedzy nią chrząstka boczna nosa wychodzi z jamy nosowej i unerwia skore grzbietu nosa

47

Skad pochodzi podwójne unerwienie skory grzbietu nosa?

Z n. czołowego (n. nadoczodołowego i madbloczkowego) i gałęzi nosowej zewnętrznej.

48

Do którego kąta oka biegnie n. podbloczkowy, na jakie gałęzie się dzieli?

Do wewnętrznego, na gałąź powiekowa gorna i dolna

49

Co unerwia n. podbloczkowy?

Okolice przyśrodkowego kata oka, miesko łzowe, woreczek łzowy, skore pow. bocznej nasady nosa

50

Przez co unerwiony jest kąt boczny i przyśrodkowy oka?

Boczny- n. łzowy
Przyśrodkowy- n. czołowy, n. podbloczkowy

51

Jak w zatoce jamistej usytuowany jest n. V1?

W jej ścianie bocznej, ponizej n. bloczkowego (IV), bocznie od n. odwodzącego (VI)

52

Który z nerwów przechodzi nad m. dźwigaczem powieki górnej, a ktory nad m. prostym przyśrodkowym?

Nad dźwigaczem- n. czołowy
Nad prostym- n. sitowy przedni

53

Co unerwia gałąź nosowa zew. (od n. sitowego przedniego), a co n. podbloczkowy?

Gałąź nosowa zew.- skóra grzbietu nosa
N. podbloczkowy- okolice kata przyśrodkowego oka, woreczek i mięsko łzowe, skore powierzchni bocznej nasady nosa