Desinfektion af levende væv Flashcards Preview

1HF Veterinær Hygiejne > Desinfektion af levende væv > Flashcards

Flashcards in Desinfektion af levende væv Deck (17)
Loading flashcards...
1

Hvad betyder antiseptisk?

"Modvirke infektion"

Begrænsning af mængden af mikroorganismer gennem desinfektion af personale, patient og instrumenter

2

Hvad betyder aseptisk?

Når man arbejder under sterile forhold

"Kimfrit" = Kimfri: Fri for mikroorganismer

3

Hvem kan man foretage desinfektion af levende væv på?
(2 ting)

1. Patienten
2. Personalet

4

Hvad er formålet med en huddesinfektion?
(2 ting)

Hurtig reduktion af den overfladiske (midlertidige) flora

Reduktion af den permanente flora ved operative indgreb

5

Hvad skal man gøre før desinfektion af patienten?
(2 ting)

1. Hårene fjernes på et passende område
2. Afvaskning af huden

6

Hvor mange gange skal der desinficeres, og hvordan?

2 gange

- Desinfektionsmidlet indgnides i huden, den mekaniske effekt er vigtig.
- Der begyndes centralt i området, hvorefter man arbejder sig perifert

7

Hvad er vigtigt at huske på mellem de to gange, man skal desinficere?

Desinfektionsmidlet skal tørre helt

8

Hvad kan man tilsætte desinfektionsmidlet, så selve desinfektionen bliver nemmere?

En farvemarkør, så man kan se, hvor langt man er kommet i desinfektionsprocessen

9

Hvilket desinfektionsmiddel kan man bruge i mundhulen?

Vandige opløsninger af klorhexidin

10

Hvilke to desinfektionsmidler kan man bruge i vaginalslimhinden?

Klorheixidin 0,2 %
Jodoforer (i nogle tilfælde)

11

Hvorfor er det så vigtigt at holde en god
aseptik i forbindelse med indgreb på
dyr?

Mindske risiko for infektion hos dyrene

12

Hvilket desinfektionsmiddel kan man bruge i øjeslimhinden?

Destilleret saltvand

13

Hvad forstås ved naturlig resistens?

Mikroorganismer med naturlig resistens er "født" med det. De kan modstå flere medikamenter end andre

14

Hvad forstås ved erhvervet resistent?

Mikrooganismer med erhvervet resistens er ikke "født" med resistens, men den har udviklet det over tid via mutationer eller optaget muteret materiale

15

Hvad skal der være på operationsstuen?
(4 ting)

- Rengjort og desinficeret
- Klar afgrænsning af, hvad der er sterilt og ikke-sterilt
- Bord/rullebord med steril afdækning, hvor instrumenter og materialer lægges
- Godt overblik (korrekt lys)

16

Hvad skal vi være opmærksom på i forhold til personlig hygiejne på operationsstuen? (6 ting)

- Smykker
- Korte negle
- Ingen neglelak
- Intakt hud
- Hue/opsat hår
- Kirurgisk håndvask og desinfektion

17

Hvad skal vi være opmærksom på i forhold til korrekt påklædning på operationsstuen?
(4 ting)

- Hue
- Mundbind
- Steril kittel
- Sterile handsker