Smitteforebyggelse Flashcards Preview

1HF Veterinær Hygiejne > Smitteforebyggelse > Flashcards

Flashcards in Smitteforebyggelse Deck (35)
Loading flashcards...
1

Nævn grupperne af infektiøse agens (6 stk)

Bakterier
Virus
Protozoer
Svampe
Endoparasitter
Ektoparasitter

2

Hvad er protozoer?

Én-cellede organismer

3

Hvad betyder zoonose?

Smitte mellem dyr og mennesker

4

Hvordan kan toxoplasma gondii (zoonose) skade, og hvor findes det?

Det kan forårsage abort hos gravide

Det findes i katteekskrementer, så gravide må ikke tømme kattebakker

5

Hvad er Toxocara Canis?

Hundens spolorm

6

Hvad er Echinococcus Multilocularis?

Dværgbændelorm hos hund/ræv

7

Eksempler på ektoparasitter

Lopper, flået, lus, skabsmider

8

Eksempler på endoparasitter

Orm af forskellig slags

9

Hvad forstås ved patogenitet?

En mikroorganismes evne til at fremkalde sygdom

10

Hvad er virulens?

Anslagskraft hos et agens

Det siger noget, om hvor syg man bliver, når man bliver inficeret

Patogene mikroorganismers evne til at trænge ind i en organismes levende væv, formere sig i disse og fremkalde skadelig virkning

11

Hvad betyder ikke-klinisk syg?

Potentiel bærer af sygdom

En vært, der ikke er klinisk syg

Ethvert dyr i klinikken må betragtes som mulig smittekilde

12

Hvordan kan nyfødte killinger blive smittet med spoleorm?

Gennem mælken i mælkekirtlerne, hvis missemor har spolorm imens hun dier

13

Hvordan kan Leptospirose smitte, og hvad forårsager det bl.a.?

Gennem urin

Forårsager bl.a. lever- og nyrerskader

14

Hvordan smitter Giardia?

Gennem fæces

15

Hvilke smitteveje findes der? (8 stk.)

Huden
Øjne
Næse
Mund
Mælkekirtler
Anus
Genitalsystemet
Urinveje

16

Beskriv de to undergrupper inden for kontaktsmitte

Indirekte smitte
● Via hænder, skåle, burre osv.
● Mellem dyr og mennesker via en genstand

Direkte smitte
● Dyrene rører direkte ved hinanden

17

Beskriv mulige transmissionsveje

Kontaktsmitte
- Indirekte og direkte smitte

Vektorsmitte
- Smitte gennem f.eks. insekt
- Biologisk vektor
- Mekanisk vektor

Dråbetransmission
- Host og nys

Luftbåren
- Over 1 meter (>1 meter)

18

Hvad er forskellen på biologisk vektor og mekanisk vektor?

Biologisk vektor er smitte via insekt f.eks. flåt, der sidder sig på huden og spreder sygdom

Mekanisk vektor er begreb for transporten af sygdommen

19

Beskriv mulige veje for optagelse af agens (8 stk)

Hud
Slimhinder
Luftveje
Fordøjelseskanal
Mælkekirtler
Navlen
Genitalsystemet
Urinveje

20

Hvorfor skal man være særlig opmærksom på dyrebørns navler, når de er født?

Navlen er en direkte vej til blodbanen, så her skal man passe på overførsel af agens

Kontrollér navlen dagligt indtil den er helet og navlestumpen er faldet af

21

Hvad forstås ved infektionsprofylakse?

Beskyttelse af ikke-inficeret individ eller population mod at blive inficeret

22

Hvad er definitionen på smitte?

Overførsel af agens fra ét individ til et andet

23

Hvordan kan man meget overordnet forebygge smittespredning? (3 ting)

● Vaccinationer

● Avlsarbejde

● Optimal pasning
- Optimalt foder, motion mm.

24

Hvordan kan man begrænse mængden af udskilt agens fra vært?

Hurtig behandling
Optimale forhold for det inficerede dyr

Rengøring
Desinfektion
Sterilisation

25

Hvordan kan man begrænse overførsel til/fra andre modtagelige dyr?

Reducere kontakt
Begrænse overførsel via indirekte smitte
Isolation
Aflivning

26

Hvad giver 'høj morbiditet' udtryk for?

Hvor mange individer i en population, der bliver syge

27

Hvad giver 'høj mortalitet' udtryk for?

Hvor mange individer i en population, der dør

28

Hvordan kan man nedbringe negative miljøfaktorer?

Optimal fodring

Pleje
● Nok plads, korrekt luftfugtighed, ingen kulde og træk

Daglige rutiner
● Fremgangsmåde, samme personer, faste tidspunkter

29

Hvad er definitionen på sygdom?

Vært + Negative miljøfaktorer + Agens = sygdom

30

Hvad betyder obligat patogen?

Altid sygdomsfremkaldende