Rengøring, desinfektion, sterilisation Flashcards Preview

1HF Veterinær Hygiejne > Rengøring, desinfektion, sterilisation > Flashcards

Flashcards in Rengøring, desinfektion, sterilisation Deck (41)
Loading flashcards...
1

Hvad er formålet med rengøring?

Fjerne synligt snavs

2

Hvad består snavs af?

Protein
Fedt
Kulhydrater
Mineraler

3

Hvad nedsætter snavs effekten af?

Desinfektionsmiddel

4

Hvad hedder de forskellige rengøringstrin?

Tør fjernelse
Opblødning
Mekanisk bearbejdning evt. tilsat rengøringsmiddel
Aftørring af snavset vand
Tørring

5

Hvad hedder det filter, som er en god idé at sætte i støvsugeren, som fjerner 99,97% af luftbårne partikler?

HEPA-filter

6

Hvilken temperatur skal vandet være for optimal rengøring, og hvorfor?

45-55 grader
Hvis vandet er for koldt bliver fedtet ikke opløst, men hvis det er for varmt, brænder proteiner sig fast

7

Hvorfor må man ikke højtryksrense?

Det kommer aerosoldannelse (helt små vanddråber, som hænger i luften) og det beskadiger overfladerne

8

Hvad betyder Aerosoldannelse?

Helt små vanddråber, som hænger længe i luften efter fx højtryksrensning

9

Hvilke rengøringsmidler findes der?

Tensider
Syrer
Baser

10

Hvad betyder korrosionsinhibitorer?

Tilsættes syrer og baser, som beskytter mod korrosion (rust)

11

Hvad forstås ved kompleksdannere?

Binder kalk og magnesium - forebygger kalkdannelse

12

Hvad opløser fedt og proteiner?

Rengøringsmidler

13

Hvorfor er det en god idé at bruge handsker ved rengøringsmidler?

Rengøringsmidler nedbryder fedt og proteiner, som huden består af. Hudlaget bliver beskadiget

14

Hvornår bruges en ultralydsrenser?

Ved rengøring af instrumenter, da den er skånsom og hurtig.

15

Hvad er vigtigt for instrumenterne, efter de er blevet ultralydsrenset?

De skal skylles i rent vand, for at skylle rensevæske af

16

Hvad er definitionen på desinfektion?

Reduktion af mikroorganismer til acceptabelt niveau, så det kan benyttes uden risiko for infektion

17

Hvad er formålet med desinfektion?

Reduktion af uønskede patogener til et acceptabelt niveau

18

Hvad forstås ved fysisk desinfektion?

Varme

19

Hvad er varmedesinfektion?

Varmt vand eller damp
80 grader i ca. 10 min.

20

Hvad forstås ved kemisk desinfektion?

Brug af div. desinfektionsmidler

21

Hvilke 3 typer desinfektion findes der?

Fysisk-, kemisk- og mekanisk desinfektion

22

Hvad forstås ved mekanisk desinfektion?

Filtrering (findes kun i større laboratorier)

23

Hvornår bruger man desinfektion på klinikken?
5 ting

Hånddesinfektion
Vævsoverflader
Undersøgelsesborde
Bure
Udstyr/madskåle mm.

24

Hvad forstås ved henstandsdesinfektion?

Når desinfektionsmidlet ikke tørres af med det samme, men får lov til at virke i et stykke tid

25

Hvornår desinficerer man?
4 ting

Mellem to dyrehold
Materialer/redskaber (tæpper, udstyr, madskåle mm.)
Sygerum/isolation
Støvlebade

26

Hvilken faktor skal spille ind, hvis desinfektionen skal være den sikreste, billigste og mest miljøvenlige metode?

Fugtig varme

27

Hvad betyder mutagent?

Det øger hyppighed, så mutationer optræder

28

Hvad betyder teratogent?

Det kan give anledning til misdannelser hos fostre

29

Hvad betyder carcinogent?

Det er kræftfremkaldende

30

Hvad er definitionen på sterilisation?

Absolut drab af mikroorganismer