Rengøring af udstyr Flashcards Preview

1HF Veterinær Hygiejne > Rengøring af udstyr > Flashcards

Flashcards in Rengøring af udstyr Deck (14)
Loading flashcards...
1

Hvilke slags udstyr skelner man hovedsageligt mellem?
(2 ting)

Engangsudstyr
Flergangsudstyr

2

Hvilke tre katagorier unden for udstyr findes der?
(3 stk)

Kritisk udstyr:
Utensilier

Semi-kritisk udstyr:
Fx. termometer, klipper

Ikke-kritisk:
Fx. stetoskop, lusekamme

3

Hvordan defineres ikke-kritisk udstyr?

Udstyr, der kun er i kontakt med intakt hud (Ingen kontakt med slimhinder)

4

Hvordan rengøres ikke-kritisk udstyr?

Vaskes efter brug og herefter desinficeres

5

Hvordan defineres semi-kritisk udstyr?

Udstyr, der kommer i kontakt med ikke-intakt hud og slimhinder

6

Hvordan rengøres semi-kritisk udstyr?

Vaskes efter brug og herefter som minimum desinficeres eller steriliseres

7

Hvordan vedligeholdes en klipper? (4 trin)

Børst klipper af med stiv børste
Rengør med klud eller svamp
Metaldele kan autoklaveres, resten desinficeres
Brug evt. olie eller klipperspray

8

Hvordan defineres kritisk udstyr?

Operationsinstrumenter
Udstyr, der kun bruges ved sterile procedurer

9

Hvordan rengøres kritisk udstyr? (4 trin)

Vask fri fra blod og vævsrester
Tørres
Pakkes
Sterilisation

10

Hvilke krav er der til den emballage, som det kritiske udstyr pakkes i?

1. Skal tåle den steriliserende påvirkning: damp eller varme

2. Være gennemtrængelig for den valgte behandling

3. Let at åbne uden indhold bliver forurenet

4. Ikke afgive skadelige stoffer til indholdet eller omgivelserne

11

Hvad er meget vigtigt inden pakning og sterilisation af kritisk udstyr?

Det skal være tørt, ellers bliver det ikke sterilt!

12

Hvordan skal pakkede, sterile instrumenter opbevares? (5 ting)

Tørt
Rent
Beskyttet mod direkte sollys
Undgå temperaturudsving
Undgå fugt

13

Hvor længe kan steriliseret udstyr, i en kasse, holde sig sterilt?

3-6 måneder

14

Hvor længe kan pakket, steriliseret udstyr, i en "pose", holde sig sterilt?

Ca. i et halvt år