Rengøring af endoskob Flashcards Preview

1HF Veterinær Hygiejne > Rengøring af endoskob > Flashcards

Flashcards in Rengøring af endoskob Deck (7)
Loading flashcards...
1

Hvad er formålet med en korrekt procedure omkring rengøring og håndtering af endoskoper?

Forebygge smitteoverførsel via endoskoper fra en patient til en anden (mellem patienter)

Forebygge smitterisiko for personalet, der rengør, desinficerer og håndterer endoskoper

2

Hvorfor kan et endoskop ikke autoklaveres?

De tåler ikke varme over 60 grader

3

Hvorfor skal man ikke skifte desinfektionsmidler til desinfektion af endoskopet?

Pga. af risiko for afgivelse af indre belægning fra endoskoperne, der kan indeholde store mængder af mikroorganismer

4

Hvorfor bør man bruge en enzymholdig sæbe til rengøring af endoskopet?

Virkningen medfører at organisk materiale (blod, sekret mm.) opløses og fjernes fra endoskopets svært tilgængelige kanaler og overflader

5

Ved hvilke temperaturer er enzymerne mest effektive?

Ved 40-60 grader

6

Hvad skal man tage højde for, i forhold til sin egen sikkerhed, ved brug af enzymholdig sæbe? (2 ting)

Enzymer kan virke irritable overfor hud og slimhinder.
Stænk i øjne og på huden derfor skal undgås

7

Hvordan, og med hvad, kan endoskopet steriliseres?

Man gennemskyller det desinficerede endoskop med sterilfiltreret sprit