Manuel rengøring af instrumenter Flashcards Preview

1HF Veterinær Hygiejne > Manuel rengøring af instrumenter > Flashcards

Flashcards in Manuel rengøring af instrumenter Deck (4)
Loading flashcards...
1

Hvilket formål har manuel rengøring af instrumenter?

At sikre størst mulig renhedsgrad af instrumenter forud for autoklavering og genanvendelse

2

Hvilke værnemidler skal man anvende ved manuel rengøring?

Urene arbejdsopgaver:
- Handsker og plastforklæde anvendes altid

Rene arbejdsopgaver:
- Rene hænder
- Ren uniform

3

Hvad skal man huske, inden man påbegynder manuel rengøring?

Bordet, hvor instrumenterne bliver lagt på, skal være helt rent

4

Beskriv fremgangsmåden for manuel rengøring af instrumenter (7 trin)

• Instrumenterne skylles i koldt vand under
vandhane. Brug evt. blød børste
• Rent vaskefad tilsættes tempereret vand samt
opvaskemiddel
• Instrumenterne rengøres med børste
• Sæbevand kasseres efter brug
• Instrumenterne skylles igen under vandhane
• Instrumenterne tørres med fnugfri engangsklude
• Instrumenterne desinficeres med hospitalssprit
70% eller overflade desinfektionsklude 70%