digestive tract Flashcards Preview

Medical words > digestive tract > Flashcards

Flashcards in digestive tract Deck (33)
Loading flashcards...
1

podniebienie miekkie/twarde

soft/ hard plate

2

dziąsło

gum

3

jama ustna

oral cavity

4

jelito ślepe

caecum

5

odbytnica

rectum

6

odbyt

anus

7

przewód żółciowy

bile duct

8

organ powiązany

associated organ

9

pp

alimentary canal

10

spit

saliva

11

expel

push

12

residue

deposit

13

acidity

sourness

14

initiate

begin

15

faeces

stool

16

churn

stir(mieszac chyme)

17

mushy

squashy(miekki, papkowaty)

18

defecation

exraction

19

krwawe wymioty

haematemesis

20

deskowaty brzuch

a rigid abdomen

21

wystawanie jelit

protrusion of the intestine

22

zapalenie wyrostka

appendicitis

23

anemia złośliwa

pernicious anaemia

24

odpady stałe

solid waste

25

kęs

food bolus, bite,

26

kęs, łyk

mouthful

27

kwas solny

hydrochloric aacid/ muriatic acid

28

ruch perystaltyczny

peristaltic movement

29

zbilansowany

balanced

30

katalizator

catalyst