circulation Flashcards Preview

Medical words > circulation > Flashcards

Flashcards in circulation Deck (37)
Loading flashcards...
1

zabierać z

carry away from

2

utrzymywać, zachowywać

maintain

3

przenośić

transfer

4

stanowić

account for

5

unosić się w, być zawieszonym w

be suspended in

6

przechodzic przez

pass through

7

zanieczyszczać

contaminate

8

agregować, sumować

aggregate

9

składać się z

comprise sth

10

utleniać

oxygenate

11

wypuszczać

expel

12

dezynfekować

disinfect

13

spuszczać (krew)

draw

14

mdleć

faint

15

męczyć, uszkadzać

knocker

16

rozgrzać sie

warm up

17

bić, walić

pound

18

nabywać, nabierać

acquire

19

dzielić się na

diverge into

20

zlewać się w

merge into

21

jony mineralne

mineral ions

22

żyłka

venule

23

żgg

precava

24

żgd

postcava

25

żylaki

varicose veins

26

krew żylna

black blood

27

zakłopotanie

confusion

28

bezdech senny

sleep apnoea

29

przepływ krwi do

the flow of blood to

30

zastawka trójdzielna

tricuspid