Urinary system Flashcards Preview

Medical words > Urinary system > Flashcards

Flashcards in Urinary system Deck (32)
Loading flashcards...
1

tworzyć, kształtować

form

2

usuwać, eliminować

eliminate

3

utrzymywać/ twierdzic

maintain

4

okrywać/ zatapiać

encase

5

zakotwiczać, przymocowywać

anchor

6

zginać/ składać

fold

7

łaczyć się, zlewać się z czymś

merge

8

opróżniać/ osuszać/ odprowadzac

drain

9

drżeć, trząść się

shiver

10

spłukiwać/spuszczać

flush

11

wycierać

wipe

12

odwadniać się

dehydrated

13

oddawać mocz

pass water/urinate/piss

14

naśladować kogoś

shadow sb

15

obszar lędźwi

lumbar region

16

cewka zbiorcza

collecting tubule

17

lejkowaty

funnel-shaped

18

filtracja kłebuszkowa

glomerular filtrate

19

mocznik

urea

20

nieoddawanie moczu

anuresis

21

uropatia zaporowa

obstructive uropathy

22

parcie na mocz

urgency

23

zapalenie moczowodu

ureteritis

24

zapalenie cewki moczowej

urethritis

25

nasienie

semen

26

burak

beetroot

27

gorączkowy

feverish

28

ZARAZEK

germ

29

pozbywać sie czegoś

get rid of

30

od przodu do tyłu

from front to back