locomotion verbs Flashcards Preview

Medical words > locomotion verbs > Flashcards

Flashcards in locomotion verbs Deck (50)
Loading flashcards...
1

otaczać, okrążac

encircle

2

potknac sie

trip over on sth

3

rozlużnić się (miesień)

relax

4

odwracać, odbijać

deflect

5

łagodzić, amortyzować

cushion

6

utykać

limp

7

prostować

straighten

8

łamać

fracture

9

zwichnąć

sprain

10

objawiać się

manifest

11

ustępować

wear off

12

podawać (lek)

administer

13

łagodzić, uśmierzać

alleviate

14

zaostrzyć, potęgować

exacerbate

15

zmniejszać

lessen

16

odradzać

advise against

17

uśiąść z pozycji leżacej

sit up

18

szkielet osiowy

axial skeleton

19

gęsty

dense

20

cięzki, twrdy, mocny

tough

21

kontaktować się

make contact

22

(nie)ruchomy

(IM)movable

23

zrośnięty, połączony

fused

24

wprawiać w ruch

set in motion

25

rogówka

cornea

26

schronienie, przytułek

shelter

27

w zasadzie

essentialy

28

ustawienie, wyrównanie

alignment

29

niezbedny, konieczny

essential

30

część, odcinek

section