laboratory report Flashcards Preview

Medical words > laboratory report > Flashcards

Flashcards in laboratory report Deck (34)
Loading flashcards...
1

wartość referencyjna

reference value

2

całkowita ilość krwinek

full blood count

3

na czczo

fasting

4

azot mocznika

BUN blood urea nitrogen

5

cholesterol całkowity

total cholesterol

6

biorca

recipient

7

płyn fizjologiczny

bodily fluid

8

nadmiar, nadwyżka

excess

9

stały, równomierny

steady

10

fizfologiczny

bodily

11

liczny

numerous

12

około, w przybliżeniu

approximately

13

wśród

among

14

komórka macierzysta

stem cell

15

rozpuszczony

dissolved

16

niezróżnicowany

undifferentiated

17

związek żelaza

iron compound

18

różnorodność

variety

19

hemopoeza

blood cell formation

20

obfity

abundand

21

czynnik

consideration

22

kruchy, łamliwy

fragile

23

sterylny

steril

24

nieodwracalny

irreversible

25

w spoczynku

at rest

26

nagła śmierć sercowa

sudden cardiac death

27

spuchnięty

puffy

28

bogaty w tlen

oxygen- rich

29

podwyzszony

eleveted

30

lekko, nieznacznie

slightly