characteristic of pain Flashcards Preview

Medical words > characteristic of pain > Flashcards

Flashcards in characteristic of pain Deck (34)
Loading flashcards...
1

łagodny

mild

2

umiarkowany

moderate

3

intensywny

intense

4

znośny

bearable

5

ciężki, ostry

severe

6

straszny, okropny

dreadful

7

rozdzierający, drastyczny

excruciating

8

nieznośny

unbearable

9

powodujący cierpienie

agonising

10

ostry, przenikliwy

acute

11

tępy

dull

12

pulsujący

pulsating

13

palący

burning

14

stały

frequent

15

powracający

recurrent

16

chroniczny

chronic

17

gryzący, dręczący

gnawing

18

palący, parzący, chłoszczący

scalding

19

stały, ciągły, nieustający

constant

20

uciskający

gripping

21

ostry

sharp

22

ciągły, nieprzerwany

continuous

23

nieustanny

incessant

24

przeszywający

shooting

25

skurczowy, menstruacyjny

cramping

26

przejściowy, przerywany

intermittent

27

kłujący

stabbing

28

druzgodzący, zgniatający

crushing

29

ciągły, przewlekły

persistent

30

walący, bijący, dudniacy

throbbing