Dzans förstahandsbehandlingar Flashcards Preview

Termin 9 - Psykiatri, Beroendelära, BUP > Dzans förstahandsbehandlingar > Flashcards

Flashcards in Dzans förstahandsbehandlingar Deck (10)
Loading flashcards...
1

Hur behandlar du en sömnstörning medicinskt?

1.
- Zopiklon (Zopiklon, Imovane)
- Zolpidem (Zolpidem, Stilnoct)
* Kortare verkningstid, bättre vid insomningsproblem.

2.
- Propiomazin (Propavan)
* Högdos neuroleptika. Ges vid otillräcklig effekt av ovanstående eller vid missbruksrisk.

2

Sömnmedicinering!

Nämn 5 läkemedel som du kan ge till en person med missbruksproblematik.

T. propiomazin (Propavan, 25-50 mg) - Neuroleptika
Droppar alimemazin (Theralen, 20-80 mg) - Antihist, Neurolep
T. hydroxizin (Atarax, 25-50 mg) - Antihistamin
T. prometazin (Lergigan, 25-50 mg) - Antihistamin
T. levomepromazin (Nozinan 25-50 mg) - Neuroleptika

3

Hur behandlar du tillfällig ångest i första hand?

Information
KBT (ångesthanteringsstrategier)

4

Hur behandlar du tillfällig ångest medicinskt? 2 läkemedel.

1. hydroxizin (Atarax) - antihistamin
2. oxazepam (Sobril) - benzo

5

Vilka läkemedelsgrupper finns inom hypnotika? 4

1. Bensodiazepiner: ffa Nitrazepam

2. Z-preparat: Zopliklon, Zolpidem

3. Antihistaminer: Alimemazin (Theralen) - även neuroleptisk effekt, Atarax, Lergigan, Mirtazapin (även antidepressiv/anxiolytisk)

4. Högdos neuroleptika: Levomepromazin (Nozinan), Propriomazin (Propavan)

5. Melatonin (Circadin)

6

Vilka bensodiazepiner kan du ge med indikation hypnotika? 2 varav 1 viktig

Nitrazepam (Nitrazepam, Apodorm)
(Flunitrazepam (Rohypnol))

7

Vilka z-preparat (benso-liknande substanser) kan du ge med indikation hypnotika? 3 st varav 2 viktiga.

Zopiklon (Zopiklon, Imovane)
Zolpidem (Zolpidem, Stilnoct) - kortare verkningstid
(Zaleplon (Sonata))

8

Vilka antihistaminer kan du ge med indikation hypnotika?

Alimemazin (Theralen)
Hydroxizin (Atarax)
Prometazin (Lergigan)
Mirtazapin (Mirtazapin, Remeron) - antidepressiv men även antihistaminerg effekt

9

Vilka neuroleptika kan du ge med indikation hypnotika?

Alimemazin (Theralen)
Levomepromazin (Nozinan)
Propiomazin (Propavan)

10

Hur behandlar du en sömnstörning i första hand?

Information och sömnförbättrande åtgärder (sömnhygien osv...).