Psykiatri: Hjärnavbildning Flashcards Preview

Termin 9 - Psykiatri, Beroendelära, BUP > Psykiatri: Hjärnavbildning > Flashcards

Flashcards in Psykiatri: Hjärnavbildning Deck (18)
Loading flashcards...
1

I vilka två grupper kan hjärnavbildningsmetoder delas in?

De som avbildar hjärnans:
-Struktur
-Funktion

2

Vilka hjärnavbildningsmetoder räknas till de som avbildar hjärnans struktur?

CT, MR

3

Vilka hjärnavbildningsmetoder räknas till de som avbildar hjärnans funktion?

PET, SPECT, fMRT (Funktionell MR), MRS (Magnetisk resonansspektroskopi)

4

Vad står SPECT för?

Single Photon Emission Computer Tomography

5

Vad står PET för?

Postitronemissionstomografi

6

Några nackdelar med CT

-Man får bara bilder i ett plan (vanligtvis det transaxiella planet)
-Patienten utsätts för strålning
-Ibland behövs intravenösa kontrastmedel

7

Hur bedöms graden av hjärnatrofi med CT?

-Sekundärt vidgade liquorrum, tex förstorade sidoventriklar eller vidgade fåror

8

Har CT högre kontrastupplösning än MR?

Nej. MR har högre kontrastupplösning än CT

9

Varför behöver man sällan använda kontrastmedel vid MR-undersökning?

Därför att kontrastupplösningen är hög

10

Kända skadliga effekter av MR?

Finns inga

11

Vilken är den vanligaste magnetfältsstyrkan hos en MR?

1,5 Tesla

12

Vad är CT bra på att avbilda i hjärnan?

-Expansiva processer (Tumörer, Blödningar)
-Atrofi

13

Vilken del av hjärnan är svår att se med CT?

Skallbasnära strukturer är svåra att upptäcka

14

Vad är MR bra på att avbilda i hjärnan?

-Expansiva processer (Tumörer, Blödningar)
-Bra bild av Vit substans, till exempel MS-plack

15

Vad används fMRT (Funktionell MR) för?

-Studerar olika psykiska och motoriska händelser i cortex genom paramagnetiska differenser i syrerikt och syrefattigt blod.
Man kunde tex se aktivitet i hörselcortex när en patient rapporterade en hörselhallucination, som om patienten faktiskt uppfattade ett ljud.
fMRT används bara i forskningen än så länge.

16

Vad används MRS för? (Magnetisk resonansspektroskopi)

Man kan mäta koncentrationen av vissa ämnen i hjärnan utan att ta en biopsi eller göra någon annan form av invasivt prov. Man är begränsad till vissa ämnen som laktat, myoinositol och N-acetylspartat (NAA).

17

Hur fungerar PET av hjärnan?

Radioaktivt märkta ämnen tillförs i cirkulationen, fördelar sig sedan i hjärnan och detta går att avbilda.

18

När kan PET vara användbart inom Psykiatrin?

-Demensutredningar
-Dopaminreceptoraktivitet vid Schizofreni