EGZAMIN 1 Flashcards Preview

Patofizjo > EGZAMIN 1 > Flashcards

Flashcards in EGZAMIN 1 Deck (32)
Loading flashcards...
1

Zollinger Ellison

- najczęściej złośliwy

2

Triada objawów zatorowości

1. Ból w KP
2. Krwioplucie
3. Duszność

3

Triada Virchowa nie dotyczy

hamowania działania układu fibrynolitycznego

Dotyczy
- przepływu krwi
- uszkodzenia naczynia
- nadmiernej krzepliwości krwi

Triada Virchowa - czynniki predysp. do zakrzepicy

4

Nieprawidłowe o objawach czerwienicy prawdziwej

- wzrost EPO i RBC (bo spadek EPO)

Prawdziwe:
- powoduje nadciśnienie tętnicze
- jednym z objawów świąd skórny
- występują zakrzepy i krwawienia
- łatwe siniaczenie

5

Crohn i CU, NIEprawdziwe

- w CU są zmiany okołoodbytnicze

Zmiany okołoodbytnicze występują w L-C w 25%

6

Przyczyna obrzęku przeciekowego

uszkodzenie śródbłonka w mikrokrążeniu

7

Mechanizmy obrony przed WYSIĘKIEM, NIEprawdziwe

- wzrost ciśnienia hydrostatycznego w KAPILARACH PŁUCNYCH

8

Gdzie NIE mamy przesięku?

w Nowotworach

Mamy:
- zespół nerczycowy
- marskość wątroby
- zastoinowa niewydolność serca

9

Co NIE jest objawem hiperkapni?

Ból wieńcowy

Jest:
- osłabienie
- kwasica oddechowa
- coś o tarczy n. wzrokowego

10

Spadek FEV1/FVC charakterystyczny dla:

- chorób obturacyjnych płuc

FEV1/FVC - Tiffneau - norma: 65-80%
- w restrykcyjnych norma lub rośnie

11

Najczęstsza przyczyna hemodynamicznego obrzęku płuc jest:

- ostra niewydolność LK

12

Substancja NIE hamująca apetytu

NPY

Hamująca:
- leptyna
- POMC

13

Czynniki NIE zwiększające prawdopodobieństwa wystąpienia kamicy żółciowej

NLPZ

Zwiększające:
- głodówkka
- estrogeny
- bakteryjne zakażenie dróg oddechowych

14

Nieprawidłowy tandem objawów cukrzycy

Obrzęk k. mózgu - hiperosmolarność

Prawidłowe:
- glikozuria - wzrpst glukozy we krwi ponad próg nerek
- nykturia - diureza osmotyczna

15

Ostre powikłania cukrzycy

- hipoglikemia
- hiperTAG
- śpiączka ketonowowa

16

Co NIE jest przyczyną wodobrzusza?

- pierwotna inaktywacja hiperaldosteronizmu

Jest:
- marskość wątroby
- hipoalbuminemia

17

M, 33l, poliuria, polidypsja, cukrzyca typu II w rodzinie, normoglikemia, hiperCa2+, hiperK+, uraz głowy w ostatnim czasie

moczówka prosta

18

Zaburzenia korelujące z ciężkością OZT

hiperbilirubinemia
wzrost AlAT, AspAT
kwasica mleczanowa

NIEkorelujące:
- poliglobulia
- hiperglikemia
- lekopenia

19

Co nie będzie skutkiem encefalopatii wątrobowej

wzrost ICP

20

Objawy typowe dla ch. Addisona

1. Zmęczenie
2. Anoreksja
3. hipoNa+
4. Niedociśnienie ortostatyczne

Addison - przewlekła pierwotna niewydolność kory nadnerczy = cisawica

21

BŁĘDNE o nadciśnieniu wrotnym

za blok przedwątrobowy najczęściej odpowiedzialna jest zakrzepica żył przedwątrobowych (chyba żyła śledzionowa / żyła wrotna)

22

Do powikłań marskości nie zaliczysz

Pologlobulię

Zaliczysz
-DIC
-leukopenię

23

Który z objawów NIE odtyczy niedoczynności przytarczyc

- niski poziom fosforanów

Zaliczysz:
1. Objaw Trousseeu - w tężyczce hipoCa2+, ściskanie mankietem => zgięcie grzbietowe dłoni i opuszki się zbliżają
2. Objaw Chvotska - tężyczka, skurcz mięśni mimicznych twarzy przy uderzeniu w policzek młoteczkiem na wysokości n. twarzowego

24

K, otyłość centralna, nadciśnienie ...

ch. Cushinga - nadmierne wydzielanie ACTH przez przysadkę => nadmiar glikokortykoidów

NIE:
Addison
Conna - nadmiar mineralokortykoidów

25

K, 23 lata, przestaje mieć miesiączkę, wydzielina z gruczołów sutkowych

Prolaktinoma

26

Coś z pierwotną nadczynnością przytarczyc i efektem w kościach

- resorpcja podokostnowa

27

Czym się różni hiperaldosteronizm pierwotny od wtórnego?

- niskim osoczowym [reniny]

28

Błędna zależność

- pierwotny zespół Cushinga - mało/brak ACTH

29

W nadczynności przytarczyc występuje

- kwasica hiperchloremiczna

30

Cukrzyca występuje w:

1. Akromegalia
2. Zespół Cushinga
3. Aldosteronoma (Conna)
4. Nadczynność tarczycy
5. Guz chromochłonny (pheochromacytoma)