KZN / Zespół nefrytyczny i nerczycowy / Odmiedniczkowe zapalenie nerek / Kamica moczowa Flashcards Preview

Patofizjo > KZN / Zespół nefrytyczny i nerczycowy / Odmiedniczkowe zapalenie nerek / Kamica moczowa > Flashcards

Flashcards in KZN / Zespół nefrytyczny i nerczycowy / Odmiedniczkowe zapalenie nerek / Kamica moczowa Deck (3)
Loading flashcards...
1

Objawy zespołu
1) Nefrytycznego
2) Nerczycowego

A) NEFRYTYCZNY
- niewielki białkomocz <3,5g/d
- obrzęk
- nadciśnienie tętnicze
- krwiomocz mikro- lub makroskopowy

B) NERCZYCOWY
- masywny białkomocz >3,5g/d
- obrzęk
- hipoalbuminemia
- hiperlipidemia
- lipiduria

2

ZESPÓŁ NERCZYCOWY = NERCZYCA

- częstszy u dzieci
- leczony kortykosteroidami
- 1sze objawy to często pienienie moczu i obrzęk tk. podskórnej (szcz. tam gdzie dużo tk. wiotkiej)
- z czasem przesięk do j. brzusz., opłucnej, innych jam

PRZYCZYNY:
a) pierwotne - glomerulopatie
1. Dzieci - submikroskop. (MCD = nerczyca lipidowa)
2. Dorośli - błoniaste KZN
b) wtórne
- nefropatia cukrzycowa

PATOMECHANIZM I OBJAWY:
1. Białkomocz -> hipoalbuminemia (gammaglobulinemia)

2. Zab. krzepnięcia (spadek XI,XII, antytrombiny ;białko S, C w normie, - skłonność do zakrzepicy) i fibrynolizy (wzrost V, VIII, plazminogenu, fibrynogenu)

3. Utrata białek nośnikowych dla T3, T4 i wit. D -> niedobory hormonalne, miażdżyca, choroby zakrzepowo-zatorowe

4. Utrata transferyny -> niedokrwistość

5. Rośnie LDL, VLDL, spada HDL -> hiperlipidemia -> lipiduria

6. Osad moczu - estry cholesterolu, wałeczki biało i czerwonokrwinkowe i ziarniste

7. Hipowolemia lub normowolemia (ew. lekka hiperwolemia)

3

KZN = Kłębuszkowe zapalenie nerwek

- wywołane przez zaburzenia układu immunologicznego

- uszkodzenia pozostałych struktur nerki wtórne do zaburzenia funkcji kłębuszków i przede wszystkim do białkomoczu (zobojętnienie ujemnego ład. bł. filtracyjnej => ułatwia przyleganie do niej białek, także upośledzona resorpcja)

Podział kliniczny:
1. Zespół nerczycowy
2. Zespół nefrytyczny
3. Krwinkomocz bezobjawowy z białkomoczem lub bez
4. Ostre
5. Gwałtownie postępujące

Przewlekle postępujące
- bezobjawowe przez długi czas
- podczas diagnozy w kłębuszkach nie ma akt. zapalen.
- choroba wynikiem zwłóknienia miąższu nerek i zaniku cewek nerkowych
- białkomocz z krwinkomoczem

PODZIAŁ ETIOLOGICZNY
1. Pierwotne - idiopatyczne lub wywołane przez bakterie (streptococcus, salmonella), wirusy (hav, hbv, hcv, hiv), pasożyty (malaria, toksoplazmoza), wszelkie zmiany pozakłębuszkowe są wtórne do uszkodzenia kłebuszków

2. Wtórne