Egzamin 5 Flashcards Preview

Angielski > Egzamin 5 > Flashcards

Flashcards in Egzamin 5 Deck (20):
1

strajkować

go on strike / take industrial action

2

upoważnienie

empowerment

3

biurokracja

red tape / bureacracy

4

załamanie

breakdown / burnout

5

wynagrodzenie

remuneration / compensation package

6

świadczenia dodatkowe

fringe benefits / perks

7

odprawa (płaca jak odchodzi)

severance payment / golden handshake

8

ocena

assessment / appraisal

9

stałe godziny pracy

fixed hours

10

elastyczne godziny

flexible hours

11

niezadowoleni pracownicy

dissatisfied workers

12

zniechęceni pracownicy

demotivated workers

13

czuję się wściekły

I feel frustrated

14

nieuznany

unrecognized

15

osiągnięcie

accomplishment

16

przeprowadzić / wykonać

to carry out

17

uznanie

acknowledgement

18

wymyślić

to devise

19

rozsądny

judicious

20

odpowiedzialny

accountable