Unit 11 kartkowka Flashcards Preview

Angielski > Unit 11 kartkowka > Flashcards

Flashcards in Unit 11 kartkowka Deck (66):
1

Przewidywać

predict

2

Ustanowić

set up

3

informować

to inform

4

ujawniać

disclose

5

analizować

to analyse

6

ćwiczyć

to practise

7

szybkość reagowania

speed of response

8

organizować konferencję prasową

hold a press conference

9

wydać oświadczenie prasowe

issue a press release

10

kontrolować przepływ informacji

control a flow of information

11

wdrożenie planu działania

implement an action plan

12

przygotować plan awaryjny

prepare a contingency plan

13

podjąć działania prawne

take a legal action

14

przyjęcie odpowiedzialności

admission of liability

15

cierpieć na utrate zaufania

suffer a loss of confidence

16

ograniczenie szkód

damage limitation

17

wycofać

recall

18

obwiniamy

put down to

19

zaklinować się

get jammed

20

podjąć kroki

taking steps to do sth

21

ubezpiczyć się od czegoś

to insure against sth

22

mieć coś gotowe

to have sth in place

23

majstrowanie

temper with sth

24

interesariusze

stakeholders

25

sięga paru lat

goes back several years

26

znaczący

substential

27

zdezorientowany

confused

28

pozornie

seemingly

29

wcześniej

beforehand

30

prawdopodobieństwo

likelihood

31

powstanie kryzysu

arise of a crisis

32

uczciwie / całkiem

fairly

33

rozwiązywać kryzys

resolving a crisis

34

na dole strumienia (detalista)

downstream (retailer)

35

ponownie wprowadzić

reintroduce

36

zestaw naprawczy

repair kit

37

odciąć

to chop off

38

koniuszek palca

fingertip

39

zawias

hinge

40

przytłoczony przez

overwhelmed by

41

wysiadywać (jaja)

to hatch

42

wetknąć

to stick

43

mechanizm składający

folding mechanism

44

wysłać (pocztą)

to dispatch

45

nastąpić

to ensue

46

outrage

wściekłość

47

zasięg / pokrycie

coverage

48

wózek dziecięcy

pushchair / stroller / buggy

49

być wstrząśniętym

to be shaken

50

złapać

to grasp

51

wywnioskować

to conclude

52

w tym

therein

53

ogłoszenie

announcement

54

kulejący (o firmie)

floundering / ailing

55

wczuwać się

to empathise

56

pułapka

trap

57

wewnętrznie

inwardly

58

nieodzowny

inevitable

59

krzepki

robust

60

zawodny

falliable

61

środki komunikacji

telecoms

62

nie o dużo

not by much

63

spadać / obniżyć się

to decline

64

wycofać

to withdraw / to recall

65

półprzewodnik

semiconductor

66

oddany

committed to