Egzamin 8 Flashcards Preview

Angielski > Egzamin 8 > Flashcards

Flashcards in Egzamin 8 Deck (11):
1

niegrzeczny

impolite

2

nietrafny

irrelevant

3

nietolerancyjny

intolerant

4

niedojrzały

immature

5

nieczytelny

illegible

6

niedoświadczony

inexperienced

7

niewyszukany

unimaginative

8

nieentuzjastyczny

unenthusiastic

9

niepraktyczny

impractical

10

nieefektywny

inefficient

11

uprzedzony

biased