HBR june 46 Flashcards Preview

Angielski > HBR june 46 > Flashcards

Flashcards in HBR june 46 Deck (100):
1

przyuważyć

to spot

2

kompetencje

competencies

3

dyrektor generalny

CEO (chief executive officer)

4

odchodzący

outgoing

5

zarząd

board

6

dokładnie określić

to pinpoint

7

odszukać

to seek out

8

oszacować

to assess

9

konkurencyjny

competitive

10

browar

brewery

11

pula

pool

12

w końcu

ultimately

13

niesławny

infamous

14

sztandarowy

flagship

15

przedsiębiorstwo

enterprise

16

konglomerat

conglomerate

17

sromotnie

miserably

18

oceniać

to evaluate

19

czynnik

factor

20

wznieść

to erect

21

zebrać (plony)

to harvest

22

plon

crop

23

podkreślić

to emphasize

24

rozłożyć

to decompose

25

zadanie

assignment

26

słuszny

justifiable

27

praca umysłowa

white-collar work

28

wiarygodność

reliability

29

przejrzystość

transparency

30

wskaźnik

indicator

31

księgowy

accountant

32

szukać informacji

to scout out

33

wykonawczy

executive

34

znakomity

outstanding

35

konwergencja = zbieżność

convergence

36

rozłożyć

to decompose

37

świt

dawn

38

niejasny

ambiguous

39

ocena

appraisal

40

słowo używane w celach marketingowych tak często że zatraca znaczenie

buzzword

41

niewystarczający

insufficient

42

dziekan

dean

43

zmusić

to compel

44

przewidywać

to anticipate

45

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

International Monetary Fund

46

powstające rynki

emerging markets

47

prace badawczo rozwojowe

Research and development (R&D)

48

niezaprzeczalny

undeniable

49

czuły punkt

sweet spot

50

nawias

bracket

51

kurczyć

to shrink

52

rozpowszechniony

widespread

53

uprawniony do

eligible for

54

następca

successor

55

przejąć

to take over

56

bezprecedensowy

unprecedented

57

przenikliwość

insight

58

zaangażowanie

engagement

59

kadencja

tenure

60

rynek krajowy

domestic market

61

oceniać

to gauge

62

ustanowiony

established

63

empirycznie

empirically

64

potwierdzić

to validate

65

cło

customs

66

odnieść sukces

to excel

67

dążenie

pursuit

68

ciekawość

curiosity

69

opinie

feedback

70

pozbierać się

to bounce back

71

męka

ordeal

72

pokorny

humble

73

topnieć

to melt

74

rozpaczać

to despair

75

kolega

fellow

76

były

former

77

podobieństwo

resemblance

78

czystość

purity

79

ośmiokrotnie

eightfold

80

rentowność

profitability

81

aktywa

assets

82

dochody

proceeds

83

złośliwy

vicious

84

upór / naleganie

insistence

85

podwładny

subordinate

86

kontakty

connections

87

nie mieć już (czegos)

to run out of

88

dewaluacja

devaluation

89

ponaglić

to press on

90

kopać / wydobywać

to mine

91

odniesienie

reference

92

zobowiązanie

obligation

93

siła robocza

work force

94

wewnętrzny

internal

95

opłacić się

to pay off

96

sprytny

clever

97

zaangażować

to engage

98

współpraca

collaboration

99

ciasny / napięty

tight

100

kusić

to tempt