Unit 12 Flashcards Preview

Angielski > Unit 12 > Flashcards

Flashcards in Unit 12 Deck (36):
1

rozważyć ponownie

to reconsider

2

uzgodnić warunki

to agree conditions

3

złożyć ofertę przejęcia

to make (launch) a takeover bid

4

przyczynić się do osiągnięcia zysku

to contribute to making profits

5

operator telefonii stacjonarnej

fix line operator

6

zrobić zakupy gdzieś indziej

to shop else where

7

stopa zwrotu

returns level

8

galeria handlowa

shopping mall

9

wypoczynek

lesiure

10

dziekan

dean

11

szczególnie mile widziany

particulary welcome

12

pogorszyć się jeszcze bardziej

deteriorate further

13

z powodu

due to

14

bezstronny

impartial

15

podjąć ryzyko

to take a risk

16

stanowić wyzwanie

to pose a challenge

17

tymczasowy

temporary

18

sprawy trzymane w sekrecie

hidden agendas

19

zdolni do

capable of

20

odnieść korzyść z

to benefit from

21

stawka

stake

22

przewaga konkurencyjna

competitive advantage

23

przejęcie

takeover / acquisition

24

fuzja

merger

25

podmiot stworzony przez pare przedsiębiorstw

joint venture

26

interesariusz

stakeholder

27

filia

subsidiary

28

spółka

partnership

29

nakreślić

to outline

30

Jest wysoce prawdopodobne

It's highly likely

31

Może

perhaps

32

wątpię czy

I doubt wether

33

Nie ma szans że

There's no chance of

34

Sprostać popytowi

meet the demand

35

działka budowlana

development site

36

obłożenie hotelu

Hotel occupancy