Exotics Flashcards Preview

MKR mindre husdyr > Exotics > Flashcards

Flashcards in Exotics Deck (48):
1

Hvilke tre henvendelsesårsager er de typiske med krybdyr?

- Anorexi
- Hamskifteproblemer
- Læggenød

2

Hvad kan anorexi skyldes (krybdyr)?

- Malabsorption
- Hypo- eller hypervitaminose
- Forkerte klimatiske forhold
- Manglende UV
- Sekundære bakterielle eller parasitære sygdomme

3

Hvad kan hamskifteproblemer skyldes?

- Generel utrivelighed (anorexi årsagerne)
- Manglende mulighed for at gnubbe sig
- Blodmider
- Sår, ar og hudlidelser

4

Hvad kan læggenød skyldes?

- Generel utrivelighed (anorexi årsagerne)
- Manglende læggemuligheder

5

Hvilke komplikationer støder man på med krybdyrsygdomme?

- Kommer ind i klinikken meget sent i sygdomsforløbet bl.a. fordi krybdyr bliver meget langsomt syge (og langsomt raske)
- Ofte aldrig fuld restitution
- Sekundære bakterielle eller parasitære infektioner
- Dehydrering (uratudfældning)
- Patologiske frakturer
- Anorexi

6

Hvad er ætiologi for hypovitaminose D?

Manglende fodertilskud og UV lys
Manglende UV => Nedsat D-vitaminsyntese

7

Hvem får for hypovitaminose D?

- Landlevende herbivorer.
- Dyr i vækst

8

Hvad er symptomerne på hypovitaminose D?

- Blødt skjold
- Rubber jaw
- Patologiske frakturer
- Anorexi
- Ticks/kramper
- Dystoki

9

Hvordan behandler man hypovitaminose D?

- D-vitamin og Ca injektioner
- Kosttilskud (Ca og Dvit)
- UV lampe (skal skiftes ofte)
- Bladrig kost (mælebøtter bl.a.)

- Evt frakturbehandling/analgesi
- Hvis anorexi => Sondefodring

10

Hvem får hypovitaminose A?

- Sumpskildpadder (unge rødørede terrapiner)

11

Hvad er ætiologien bag hypovitaminose A?

- Fodring med kød/fisk
- Unge dyr: øget vækst pga proteinindhold, hurtigere opbrugt leverlagret A-vit
- Metaplastiske forandringer med hyperkeratose i slimhinders mucinproducerende celler

12

Skildpadder med hypovitaminose A er modtagelige over for hvad?

Pseudomonas og Aeromonas.

13

Hvad er symptomer for hypovitaminose A?

- Conjunktivitis og svulne øjenlåg
- Uklar cornea og nedsat syn
- Anorexi
- Nekrotiserende stomatitis
- Respirationsvejsinfektioner

14

Hvad er behandlingen for hypovitaminose A?

- Injektion med vit A
- Lokal/systemisk antibiose
- Øjenskylning med NaCl
- Støtteterapi (sonde, væske mm)
- Foderkorrektion (hele byttedyr / kattemad)

15

Hvilke typer traumer støder man på med krybdyr?

Brandsår
Bidsår/abscesser (byttedyr eller samlevere)

16

Hvad er terapien ved traume hos krybdyr?

- Sy bidsår
- Spalt og rens abscesser
- Bandage på brandsår
- Analgesi

17

Hvilke problemer ses hyppigt hos fugle?

- Tumores
- Diarre og/eller vomitus
- Luftvejsinfektioner (inkl aspergillose)
- Ektoparasitter
- Anorexi
- Obesitet

18

Mange af problemerne der ses ved fugle diagnosticeres og behandles som hos hund og kat. Sandt eller falsk?

Sandt

"Mange af problemerne der ses ved fugle diagnosticeres og behandles som hos hund og kat."

19

Problemer set hos fugle er meget sjældent sekundært til fodrings og pasningsfejl. Sandt eller falsk?

Falsk

"Mange af problemerne der ses ved fugle er sekundært til fodrings- og pasningsfejl"

20

Specifikke bakterie- og virusinfektioner er sjældne, da de fleste stuefugle lever i en isoleret tilværelse. Sandt eller falsk?

Sandt

"Specifikke bakterie- og virusinfektioner er sjældne, da de fleste stuefugle lever i en isoleret tilværelse"

21

Hvad er der galt ved at holde fugle i bur?

• Vi holder udomesticerede dyr under unaturlige forhold
• Vi holder dem i bure
• Vi forhindrer dem i at flyve
• Vi frarøver ungerne kontakten til deres forældre
• Vi frarøver dem kontakt til artsfæller
• Vi fodrer dem forkert og for let
• Vi ønsker at de skal knytte sig til mennesker og opføre sig som mennesker

22

Problemer ved stækning?

• Fuglen frarøves basal drift
• Flugtreaktion er instinktiv
• Fremkalder styrtlandinger
• Nervøs for flyveforsøg og kan medføre fobier
• Knækkede blodfjer

23

Er der alternativer til stækning? Hvilke?

Ja.
- Flyvemønster trænes (let da de er intelligente)
- Lær kommandoer
- Stimuler hjernen
- Øger samtidig samhørighed med ejer
- Træning baseret på belønning

24

Problemer ved forældreadskillelse (fugle)?

• Artsbevidstheden forvirres
• Mister tryghed ved forældreomsorg
• Fratages forældrenes opdragelse
• Kælenheden forsvinder ved kønsmodenhed, 2-5 år
• Sexuel binding til ejer
• Fører til adfærdsforstyrrelser
• Hos kønsmodne fugle
• Forbindes ikke med opvækst

25

Hvilke adfærdsproblemer ses hos papegøjer?

• Overbonding / jalousi
• Separationsangst
• Stereotypier
• ”Screamers”
• Aggressivitet
• Fobier
• Fjerpilning/ selvtraumatisering

26

Hvad gøres der tit forkert ifm. fodring af fugle?

- For ensidig frøfoder
- For fed og mangler specifikke næringsstoffer
- Stimulerer ikke til fødesøgning
- Overspiser som tidsfordriv
- Skift til pellets evt?

27

Er neoplasi meget almindeligt hos ilder?

Ja! Dødsårsag for > 60%.

28

Hvad er de almindeligste former for neoplasi hos ilder? Hvad terapi findes der for disse?

Insulinom (kirurgi og prednisolon)
Lymfom (kemo)
Binyretumor (kirurgi eller delorelin implantat)

29

Hvad skyldes binyretumorer hos ilder ofte? og hvad kan det medføre?

Skyldes neutralisation, og symptomerne skyldes udskillelse af østrogener eller testosteroner.
Kan medføre hyperadrenocorticisme.

30

Hvilke lidelser ses hos ilder?

- Neoplasi
- Calculi dentes
- Bakterielle gastroenteritter
- Øremider (otodectes)
- Rhinitis og influenza
- Lopper
- Distemper (vaccination)

31

Hvad er paralytisk ileus hos kanin/marsvin?

Motorik i tarm bliver inkomplet =>
Fejlgæring =>
Luft og toxinproduktion =>
Anorexi og depression =>
Ond cirkel, der kan ende i mors

32

Hvad skal man være obs på ved paralytisk ileus hos kanin/marsvin?

Antibiotika. Det er en multifaktoriel lidelse.

33

Hvad symptomer ses ved paralytisk ileus hos kanin/marsvin?

Hypotermi, nedsat tarmmotorik, dehydrering, og evt tympani

34

Hvad er behandlingen mod paralytisk ileus hos kanin/marsvin?

Symptomatisk behandling samt efter identifikationen af den udløsende årsag.
Foderkorrektion.

35

Hvordan er korrekt fodring af kanin/marsvin?

Bladgrønt, hø, begrænset rodfrugter/frugt, marsvin desuden C vit!
Tørfoder bør begrænses
- fedende, mætter meget, meget lidt fiber, ingen tandslid..

36

Hvilke årsager kan der være til diarre hos kanin/marsvin?

- Infektioner (coccidiose, bakterier)
- Foderbetinget

Caecotroph-ophobning hos kanin kan forveksles med diarre (fedme, for få fibre og smertevoldende tilstande i tænder, knogler eller led)

37

Urinvejslidelser hos kanin/marsvin ses hyppigt hos hvilke køn?

Hunner

38

Hvad er ætiologier for urinvejslidelser hos kanin/marsvin?

Bakterier, calculi eller noget idiopatisk

39

Hvilke symptomer ses ved urinvejsinfektioner hos kaniner/marsvin?

- Dysuri, hæmaturi, stranguri
- Vokalisering
- Urintilsøling (abdomen)

40

Hvad giver man kaniner/marsvin mod urinvejsinfektioner?

Sulfacombin og meloxicam

41

Hvad er specielt ved urinen hos kaniner/marsvin?

- Permanent krystalluri (calciumfosfat)
- Porfyri er almindeligt
- Høj pH (8,5)
- Ofte falsk hæmaturi og proteinuri
- Svært at opsamle
- Behov for modificeret urinanalyse

42

Hvad er der med på en modificeret urinanalyse hos kanin/marsvin?

- Spontant afsat urin
- Appliceret tryk på abdomen
- Ofte falsk positiv protein og blod
- pH = 8,5
- Glukosuri = Diabetes Mellitus
- Vægtfylde målt på supernatant og ofte < 1010
- Mikroskopi af farvet, ucentrifugeret præp
- Kompenser ved bedømmelse
- Mikroskopi for RBC, WBC, bakt

43

Uterint adenocarcinom ses ofte hos kanin eller marsvin?

Hos næsten alle ældre intakte kaniner.
Ofte metastase til lunger.

44

Ovariecyster ses ofte hos kanin eller marsvin?

Marsvin. Opstår hos alle ældre intakte hunner.
Almindeligt tilfældigt fund, som hos de fleste aldrig giver problemer.

45

Hvilke hudlidelser ses hos kanin/marsvin? Nævn gerne specifikke agens.

Parasitter
- Cheyletiella parasitovorax (kanin)
- Trixacarus cavia (marsvin)
- Psoroptes cuniculi (kanin)
- Lus (marsvin)
- Lopper (kanin)
Dermatofytose
- Trichphyton
Allergi
Hormonelle dermatoser
- Ovariecyste (marsvin)

46

Hvad giver man mod skab hos marsvin?

Ivermectin SC eller PO

47

Hvad giver man mod skab, cheyletiella og øremider?

Selamectin pour on

48

Hvad giver man mod overfladeparasitter (og hvad er CAVE?)

Fipronil Spray
- CAVE: Ikke kanin
- CAVE: Hypothermi