Urologi Flashcards Preview

MKR mindre husdyr > Urologi > Flashcards

Flashcards in Urologi Deck (46):
1

Når man i POMR skal lokalisere en urinvejs sygdom. Hvor kan man så lokalisere den til? Og hvad indgår under disse lokalisationer?

Øvre eller nedre urinveje.
Øvre: Nyre + Ureteres
Nedre: Blære + Urethra

2

Hvad er nyrens funktioner?

- Opretholde vand og saltbalance
- Udskille affaldsstoffer
- Opretholde normal syrebase balance
- Regulere blodtryk
- Hormonproducerende (Vit D3 og Epo)

3

Hvad hedder det hormon der regulerer H2o reabsorptionen i collecting ducts i nyren?

ADH / Vasopressin

4

Hvad er en normal mængde urinproduktion?

2ml/kg/t ~ 40-50 ml/kg/døgn

5

Hvad skal blæren kunne og hvorfor er det vigtigt i sygdomsdiagnostik?

Opbevare urin, samt udivide sig og trække sig sammen.
Vigtigt da nogle sygdomme har effekt på tømningen. Eksamensrelevant

6

Nævn 6 symptomer der kan lokalisere til nedre urinveje

- Pollakiuri
- Hyppigt med små portioner
- Inkontinens
- Stranguri
- Besværet/smertefuld
- Dysuri
- Besværet/smertefuld
- Periuri (kan også være øvre)
- Urinering ved siden af kattebakken
- Hæmaturi (kan også være øvre)

7

Nævn 7 symptomer der kan lokalisere til øvre urinveje

- Polyuri/Polydipsi
- Anuri
- Ingen urin pga nedsat produktion
- Oliguri
- Lille mængde
- Vomitus
- Anorexi / inappetens
- Periuri (kan også være nedre)
- Urinering ved siden af kattebakken
- Hæmaturi (kan også være nedre)

8

Tommelfingerregel: Hvordan hænger tidspunkt af hæmaturi sammen med lokalisering?

Hæmaturi i starten af urinerinen: urethra, vagina og prostata
Hæmaturi fra start til slut: blære og øvre urinveje
Hæmaturi ved slutningen: blære
(KUN en tommelfingerregel)

9

Hvad er definitionen på polydipsi? og hvad er patogenesen bag?

> 50 ml per Kg
Oftest opstået sekundært til polyuri for kompensatorisk at undgå dehydrering.

10

Nedsat evne til at koncentrere urinen kan skyldes?

- Primær nyrelidelse ( svigt af > 67% af nyrevæv)
- Anden sygdom/tilstand
- Blokering af ADHreceptorene
- Nedsat / manglende ADH sekretion
- Ødelæggelse af counter current mekanismen
- Osmotisk diuresis

11

Hvordan, rent fysiologisk, ser man anuri/oliguri?

Anuri/oliguri (akut nyresvigt) opstår som følge af NEDSAT glomerulær filtration og NORMAL tubulær reabsorption

12

Hvordan, rent fysiologisk, ser man polyuri?

Polyuri (akut og kronisk nyresvigt) opstår som følge af NEDSAT glomerulær filtration og NEDSAT tubulær reabsorption

13

Hvordan kan man undersøge de øvre urinveje ved den kliniske undersøgelse?

- Nyrer: størrelse, tekstur og smerte
- Uræmi

14

Hvad er uræmi?

Et polysystemisk toksisk syndrom, der hjælper med til at lokalisere et urinvejsproblem til øvre urinveje.
Forekommer som følge af azotæmi.
Uræmi: orale ulcerationer, halitosis, nedsat hudturgor, tørre og evt blege slimhinder.

15

Hvad er azotæmi?

Høje nyreværdier

16

Hvordan kan man undersøge de nedre urinveje ved den kliniske undersøgelse?

Blæren:
- Størrelse
- Tom - trængninger
- Fyldt - retention/obstruktion
- Spændt - obstruktion
- Smerte
- Akut cystitis, obstruktion
- Blæresten

17

Hvad ser man efter ved en klinisk undersøgelse af penis?

Præputium
– Sekret (pus, blod)
– Forsnævring
Urethras åbning
– Plugs/Konkrement/
– Blod/neoplasier

18

Hvad ser man efter ved en klinisk undersøgelse af prostata?

Størrelse og placering
– Cyster, hyperplasi, neoplasi
Smerte-reaktion
– Prostatitis

19

Er den diagnostiske plan den samme for øvre og nedre urinvejslidelser?

Nej

20

Hvordan vil en diagnostisk plan se ud for nedre urinveje?

Minimum database:
- Urin-analyse
Udvidet database:
- Dyrkning
- Billed-diagnostik (ultralyd/røntgen)
Specialist procedurer:
- Billed diagnostik (CT)
- Cystoskopi
- Blærebiopsier

21

Hvordan vil en diagnostisk plan se ud for øvre urinveje?

Minimum database:
- Urin-analyse
- Blodprøver
Udvidet database:
- Dyrkning
- UPC ratio
- Blodtryksmåling
- Billed-diagnostik (ultralyd/røntgen)
Specialist procedurer:
- Billed diagnostik (CT)
- Glomerulær filtrations-rate
- Bioptering af nyre

22

Nævn nogle ting der kan tippe billedet fra det kroniske til akut nyresvigt:

- Biopsi
- Anæstesi
- NSAIDs (nedsætter kapillær
blodgennemstrømning)
- Idiopatisk renal hæmaturi
- Vaskulære dysplasier, kronisk eller
tilbagevendende hæmaturi

23

Intravenøs urografi kan bruges til?

At visualisere øvre urinveje. Kontrastrøntgen.

24

Cystografi og Vaginourethrografi kan bruges til?

At visualisere nedre urinveje. Kontrastrøntgen.

25

Hvilke typer endoskopi benyttes til urinveje?

- Urethroskopi
- Cystoskopi
- Ureteroskopi

26

Hvilke typer biopsier kan man foretage på hhv nyre og blære?

Nyre:
- Incisions biopsi
- Wedge (kileformet udsnit af cortex)
- Tru-Cut nålebiopsi (cortex)
Blære:
- Incision (fuldvæg)
- Biopsitang (mucosa)

27

Hvor mange kirurgiske procedurer kan du nævne der går under urinveje? (liste med 19)

nyrebiopsi - incisions/nåle
nefrektomi
partiel nefrektomi
nefrotomi
nefrostomi
nefropyelostomi
pyelolithotomi
ureterotomi
ureter anastomose
neoureterostomi
ureteroneocystostomi
cystotomi
cystostomi - præpubisk
cystektomi
urethrotomi
urethrostomi
- præskrotal
- skrotal
- perineal
- præpubisk

28

Hvad er indikationerne for præskrotal urethrostomi

Urethrolithiasis
Penisfrakturer / -traumer
Neoplasier

29

Hvilken type udredning findes ifm præskrotal urethrostomi?

Blodundersøgelser
- < 6 år
- Hgb, hct, TP, BUN, creatinin
- > 6 år
- Serumkemi og hæmatologi
- Kritisk (obstrueret / uræmisk)
- Elektrolytter
Urinundersøgelse
- BU/resistens
Ultralydsskanning
Røntgen undersøgelse

30

Valg af sutur efter en præskrotal urethrostomi

Monofilament, monocryl
- Sutur nedbrydes hurtigere i kontakt med urin
- Man vil vælge absorberbar, da det sidder
et sted der er lidt svært at komme til at fjerne.
- Monofilament: Ingen vægedannelse.

31

Hvad er indikationerne for cystotomi?

Cystolithiasis
Neoplasier
Misdannelser
- Urachus divertikler
- Ektopiske uretheres
Eksplorativ

32

Hvad er indikationerne for felin perineal urethrostomi?

Urethra obstruction
• Distal urethral strictur
• FLUTD
- Terapiresistent
• Distal urethra malignitet
• Traume

33

Forberedelser til felin perineal urethrostomi?

Udredning
- Nyrestatus
- Serumkemi
- BUN/creatinin
- Elektrolytter
- Urinundersøgelse
- Stix/mikroskopi/dyrkning
- Blærekateterisering
- Præ-operativ antibiose

34

Hvad er den kirurgiske teknik ved felin perineal urethrostomi?

Penisamputation

35

Hvilke komplikationer kan opstå i forbindelse med felin perineal urethrostomi?

Blødning
• M. ischiocavernosus
Inkontinens
• N. hypogastricus
• N. sacrales
• N. pelvini
Strictur
Cystolithiasis

36

Hvilke to typer cystoskopi findes der?

Transurethral og perkutan

37

Hvad er normalområdet for urin vægtfylde for hhv hund og kat?

Hund: 1.030-1.045 USG
Kat: 1.035-1.060 USG

37

Hvad er hypostenuri?

USG på 1.001-1.007

37

Hvad er isostenuri?

USG på 1.008-1.012

37

Hvornår snakker man om minimalt koncentreret urin?

> 1012 og < 1035 kat
> 1012 og < 1030 hund

37

Hvordan lokaliserer man azotæmi?

Prærenalt (hypoperfusion) => Høj USG
Renalt (nedsat nyrefunkt.) => Lav USG
Postrenalt (obstruktion) => Høj USG

37

Hvad er normal pH for urin hund/kat?

5,5 - 7,5 (normalt sur for hund og kat)

38

Årsager til øget urin pH?

• Urease-producerende bakterier
• Stafylokokker, Proteus,
Mycoplasma/ureaplasma
• Diæt (vegetarisk)
• Transient efter måltid (postprandial alkaline tide)
• Metabolisk eller respiratorisk alkalose
• Renal tubular acidose
• Ældre urinprøve, kontaminering med
rengøringsmidler
• Urinretention (fx pga. obstruktion: urea ammonia)

39

Årsager til nedsat urin pH?

• Primær nyreinsufficiens med metabolisk acidosis
• Diabetisk ketoacidose
• Metabolisk eller respiratorisk acidosis
• Vomitus med hypochloræmi og hypokalæmi:
paradoxal aciduria med metabolisk alkalose
• Hypokalæmi

40

Er krystalluri og urolithiasis det samme?

Nej!
- Krystalluri kan forekomme urolith forekomst
- Urolither kan forekomme uden der findes krystaller i urinen.

41

Hvilken type krystal er den typiske årsag til infektion hos hund?

Struvit