Luftveje (øvre og nedre) Flashcards Preview

MKR mindre husdyr > Luftveje (øvre og nedre) > Flashcards

Flashcards in Luftveje (øvre og nedre) Deck (87):
1

Hjertesygdom vs lungesygdom: hvordan er ernæringstilstanden?

Hjertesygdom: Kakektisk til normal
Lungesygdom: Normal til obes

2

Hjertesygdom vs lungesygdom: akut eller kronisk cyanose?

Hjertesygdom: Akut
Lungesygdom: Kronisk

3

Hjertesygdom vs lungesygdom: hvordan med rallelyde?

Hjertesygdom: Alveolært ødem, bløde lyde
Lungesygdom: Ofte og tydelige

4

Hjertesygdom vs lungesygdom: hvordan er puls og hjertefrekvens?

Hjertesygdom: Hurtig og svag
Lungesygdom: Normal, sinusarytmi

5

Hjertesygdom vs lungesygdom: hvordan med hoste?

Hjertesygdom: Halvhjertet, blød
Lungesygdom: Hakkende

6

Hjertesygdom vs lungesygdom: hvordan ser P-takken ud?

Hjertesygdom: Bred (P-mitrale)
Lungesygdom: Høj og tynd (P-pulmo)

7

Hjertesygdom vs lungesygdom: hvordan ser R-takken ud?

Hjertesygdom: Høj og bred
Lungesygdom: Normal

8

Hjertesygdom vs lungesygdom: venstre eller højresidig kardiomegali?

Hjertesygdom: Venstre side forstørret
Lungesygdom: Højre side forstørret

9

Hjertesygdom vs lungesygdom: hvad ser man ved laterolateral pro. ved røntgen?

Hjertesygdom: Tab af kaudal talje samt vaskulært mønster
Lungesygdom: Øget sternal kontakt, samt bronkialt mønster

10

Hjertesygdom vs lungesygdom: er der feber?

Hjertesygdom: Sjældent
Lungesygdom: Ses af og til

11

Hjertesygdom vs lungesygdom: hvordan er hjertestødet?

Hjertesygdom: Kan være øget
Lungesygdom: Normal til nedsat

12

Hvilke diagnostiske redskaber kan benyttes, og hvilken er specielt essentiel?

Røntgen er essentiel! Både mønster og placering kan hjælpe til diagnostik.

Andre:
- Klinisk undersøgelse
- CT
- Cytologi
- Mikrobiologi
- Hæmatologi
- Biokemi
- Rhinoskopi / nasal flush
- Laryngo-, tracheo- og bronchoskopi
- Tracheal wash / BAL
- Fæces undersøgelse
- Lunge biopsi / FNASP
- Thorakoskopi
- Thorakotomi

13

Hvor mange stillinger tager man røntgen ved, ved luftvejsdiagnostik?

3: Den nederste lunge vil nemlig være lidt mere klappet sammen, hvilket forøger densiteten. Især vigtigt ved fx små metastaser som kan gemme sig i den øgede densitet.

Men husk ikke at lave rygleje ved voldsom dyspnø

14

Hvad er fordele og ulemper ved røntgen ved lunger?

Fordele: Hurtigt, nemt og kræver minimal tilbagehold af patient
Ulemper: 2D billeder, kvalitet og fortolkning er afhængig af personale/dyrlæge

15

Hvad er fordele og ulemper ved BAL/Cytologi ved lunger?

Fordele:
- Visualisering af patogen process
- Specifik diagnose
- Guide til specifik terapi
Ulemper:
- Invasiv
- Risiko for falsk positiv/negativ
- Patient risiko

16

Respirations 'algoritme' til hjælp med lokalisering og bekræftelse

Tegn på resp. sygdom
=> Nysen, nasal flåd
=> Nasal/pharyngeal
=> Røntgen, CT, cytologi, BU
=> Stridor/stertor
=> Øvre luftveje
=> Røntgen, visualisering, laryngoskopi
=> PE
=> Vurder primær sygdom
=> Neoplasi, inflam., systemisk, brystvæg
=> Øgede lungelyde
=> Interstitie/alveolær/små luftveje
=> Bronkoskopi, røntgen, CT, vask, FNA
=> Dæmpede lungelyd
=> Pleural rum
=> Centesis, ultralyd, BU, cytologi

17

Patient med hoste. Tilgang?

Hoste
=> Om nat?
=> Early heart disease
=> Pulmonary edema
=> Tracheal collapse
=> Om dagen?
=> Allergic
=> COPD
=> Infectious
=> Parasitic
=> Produktiv?
=> Allergic
=> Parasittic
=> Pneumonia
=> Pulmonary edema
=> Tør?
=> Bronchitis
=> Heart disease (w/o failure)
=> Tracheal collapse
=> Neoplasia
=> Tracheitis

18

Cardiopulmonanære nematoder af klinisk relevans i Danmark?

Aelurostrongylus abstrusus (Feline)
Dirofilaria immitis (Canine / Feline)
Capillaria aerophila (Canine)
Oslerus osleri (Canine)
Crenosoma vulpis (Canine)
Angiostrongylus vasorum (Canine)

19

Hvordan diagnosticeres lungehårorm? (capillaria aerophila)

Ved flotation, bronchoscopi eller BAL
- Trichuris (70-90x32-41 μm)
- Capillaria spp(60-74x35-40 μm)
Ofte subklinisk, men kan medføre hoste

20

Terapi ved lungehårorm? (capillaria aerophila)

Fenbendazol, avermectiner (milbemycin, ivermectin, moxidectin)

21

Aelurostrongylus abstrusus (kattens lungeorm) er sæson-afhængig. Hvornår ses der flest tilfælde?

Flest fra oktober til december

22

Hvilke kliniske tegn kan ses ved aelurostrongylus abstrusus (kattens lungeorm)?

Muligt med hoste, dyspnø og anorexi, men oftest er det en subklinisk infektion, med sporadiske dødstilfælde.

23

Hvordan behandler man for aelurostrongylus abstrusus (kattens lungeorm)?

Fenbendazole, macrocyclic lactones (ivermectin, moxidectin, selamectin, milbemycin oxime)

24

Canine verminous nodular bronchitis - hvilken agens?

Oslerus osleri

25

Kliniske tegn for Oslerus osleri

Tør hoste, bronchitis, dyspnø

26

Hvordan stilles Oslerus osleri diagnose?

Baermann, bronchoskopi

27

Hvordan behandles Oslerus osleri?

Fenbendazole, macrocytic lactones (little evidens, anecdotal reports)

28

Kliniske tegn ved Crenosoma vulpis (rævens lungeorm)?

Hoste og bronchitis

29

Hvordan smittes hunde crenosoma vulpis?

De skal spise en snegl, med den infektive L3 stadie af larven.

30

Hvordan behandles c. vulpis?

Milbemycin oxime. Enkelt oral dosis.

Imidacloprid 10%/moxidectin 2.5% spot-on formulation (single application)

31

Hvor er Angiostrongylus vasorum (Fransk hjerteorm) farlig?

Larver fra tarm til højre side
af hjerte via lymfe.

Ormene fylder i hjertet
og blodet kan ophobes
=> tilbageløb

Deres æg ender i de perifere kappilærender som er i meget tæt kontakt med lunger og derved kan de komme i lungerne.

32

Hvor lang prepatens tid er der for Angiostrongylus vasorum (Fransk hjerteorm)?

5-10 uger

33

Hvordan hænger alder og køn sammen med Angiostrongylus vasorum (Fransk hjerteorm)?

> 50 % of infected dogs are 1 year or less
- Eating behaviour?
- Age resistance?

Median 1,67 year
- 3 months to 14 1⁄2 years

No gender predisposition:
- 52% female & 48 %male

34

Hvilke kliniske tegn ses ved angiostrongylus vasorum (Fransk hjerteorm)?

Hoste > dyspnø og nedstemthed > hæmorragi og motionsintolerance.. og en masse andet mindre vigtigt

35

Hvornår er der tale om pulmonal hypertension?

P(sys at rest) > 30 mmHg, P(dia at rest) > 10 mmHg

36

Hvordan diagnosticeres a. vasorum?

Demonstration af L1 larve
• Baermann test
• Direct feces smear (Snap-Test)
• Bronchioalveolar lavage – sputum
• FNASP
ELISA, PCR, Necropsy

37

Terapi ved a. vasorum infektion?

Anthelmintika
- milbemycin oxime p.o.
- fenbendazol
- Imidacloprid 10 % / moxidectin 2.5 %
Palliativ behandling

38

Definition på astma?

Kronisk inflammatorisk luftvejssygdom med (initiel) reversibel luftvejsobstruktion.

39

Patogenese for astma?

Type 1 allergisk reaktion

Karakteriseret ved:
»Bronkiekonstriktion
»Glat muskelcelle hypertrofi
»Inflammatoriske infiltrater
»Excessiv mucus

40

Hvilke katte rammes af astma?

Alle! Men disse er prædisponerede: Siameser, abyssinier, balineser & himalyan

41

Hvordan ser astma ud?

• Anfald med hoste og hivende vejrtrækning
• Akut kan ses eksspiratorisk dyspnø, åben
mund vejrtrækning og cyanose
• Oftest normal mellem anfald
• Auskultation
• Rallelyde/hvæsende/pibende vejrtrækning

42

Røntgen ved astma?

–Normale fund kan ses især tidligt i forløbet
–Peribronkielle fortætninger ( Doughnuts)
–Mixed røntgenologisk mønster ses af og til
–Affladning af diafragma ses i alvorlige tilfælde
–Atelektase af højre midtlap i 10% af tilfælde

43

Hvordan diagnosticeres astma?

Røntgen
Bronkoskopi – øget mucus, irritation Trachealskylning – cytologi
• Neutrofil-eosinofil inflammation
Bakteriologisk undersøgelse
• 25% positive, betydning uafklaret
Hæmogram
• 25% eosinofili (udeluk parasitter)

44

Kronisk terapi for astma:

- Undgå allergener (svært)
- Antihistaminer kan forsøges
- Bronkodilaterende behandling
- Glukokortikoider
- Antibiotika
- Inhalationsterapi

45

Hvad er forskellen på primær og sekundær pulmonær hypertension?

Primær: Årsagen ukendt. Sjælden.
Sekundær: Øget tryk i blodkar i lungerne som resultat af en anden sygdom.

46

Hvad er definitionen på cor pulmonale?

Forstørret højre ventrikel i hjertet som respons til øget modstand eller højt blodtryk i lungerne.

47

Kliniske tegn som kan gøre man skal tænke pulmonær hypertension eller højresidig hjertefejl.

- Systemisk venøs kongestion - høj CVP, juguler distension
- Hepatisk +/- splenisk kongestion
- Pleural effusion (orthopnø, cyanose)
- Ascites
- Lille pericardial effusion
- Trikuspidal mislyde
- Subkutane ødemer
- Hjertearrytmier

48

Hvad vil man kunne se på røntgen ved højresidig hjertefejl?

- Dorsal løft af apex fra sternum
- Øget sternal kontakt ved cranial kant
- Cranial forstørrelse af hjertesilhuetten
- Elevation af trachea

49

Hvilke sygdomme vil medføre pulmonær hypertension som følge af alveolær hypoxi med vasokonstriktion/remodelling?

Interstitiel pneumoni, COPD, pneumoni, tracheobronchial sygdom, neoplasi, mineralisering

50

Hvilke sygdomme vil medføre pulmonær hypertension som følge af pulmonær vaskulær obstruktion?

Hjerteorm, A. vasorum, PTE, pulmonær endarteritis

51

Hvilke sygdomme vil medføre pulmonær hypertension som følge af pulmonær overcirkulation (kongenitale shunts)

ASD, VSD, PDA

52

Hvilke sygdomme vil medføre pulmonær hypertension som følge af højt pulmonært venøst tryk?

MVD, mitral stenose, DCM, andre venstresidige hjerteproblemer

53

Hvad vil man se på røntgen ved A. vasorum infektion?

Non-patognomonic
- Tidligt: diffus bronchial og interstitielle mønstre og små fokale områder med alveolært mønster
- Senere: multiple amorfe alveolære og interstitielle fortykkelser, ofte i perifær lungevæv
- Kronisk: prædominant bronchial og interstitiel mønster

54

Ved hvilke blodtryk taler man om pulmonær hypertension?

Systolisk (hvile) > 30mmHg
Diastolisk (hvile) > 10mmHg

55

Behandling for pulmonær hypertension / cor pulmonale

Behandling af den underliggende sygdom!

Ilt => vasorelaxation

Sildenafil (viagra), tdalafil (cialis), pimobendan (vetmedin) => specifik pulmonær vasorelaxation

56

Hvorfor er det vigtigt med støtteterapi til hostende dyr, før anæstesi?

Kvælningsfare, så ud over ilt er det en god ide med sedation, for at undgå panik. Fx acepromazin.

57

Hvorfor er tracheotomi ikke godt ved akutte øvre luftvejslidelser?

Der er rigtig meget bindevæv at dissekere igennem. Typisk for bracheocephale hunde med laryngeal kollaps.

58

Hvilke præoperative overvejelser skal man gøre sig før en tracheotomi/stomi?

- Obstruktioner i larynx/pharynx
- Race og halslængde

59

Nævn fordele og ulemper ved tracheotomi/stomi

Ikke velegnet ved akut dyspnø
Obstruktion af t-kanyle (pga slim)
Obstruktion af stoma
Striktur (irritation da der ikke kommer varm luft fra næsen men kold luft fra tuben

Tæt overvågning
Tracheostomi - god palliativ effekt

60

Alternativ til tracheotomi/stomi?

CTT (cricothreotomi)
- Mellem svælgbrusk og skjoldbrusk
- Akutte tilfælde
- Kanyle

61

Hvad er godt ved CTT ift. tracheotomi?

Incisionssted er nemmere at identificere pga anatomien.
Nemmere at fiksere.
Mere resistent mod kompression.

62

Er det bare mega nice at lave ventriculocordectomi?

Nej. Man må IKKE fjerne stemmebånd. Fy!

63

Hvilke præoperative overvejelser skal man gøre sig ved en hund med brachycephalt syndrom?

- Nares, palatum, lar.ventr.
- Trachea, GI
- Race, alder
- Palliativ behandling
- Recidiv risiko

64

Hvilke kirurgiske teknikker kan bruges ved brachecephalt syndrom?

Rhinoplastik (åbne næsebor)
Uvulectomi (ambulere blød gane)
Ventrikulektomi (fjerner mucosale divertikel i larynx)

65

Fordele og ulemper ved kirurgi for brachycephalt syndrom

Kirurgisk teknik er enkel

Der er alvorlige komplikationer (typisk under opvågning - sekundære postoperative hævelser)
Tæt post-OP overvågning nødvendig
Recidiv
Avlshygiejne

66

Hvilke præoperative overvejelser skal man gøre sig ved en hund med larynx kollaps?

Sekundær til brachyocephalt syndrom
Alder
Post-OP pleje

67

Hvad er førstevalg af kirurgi ved larynx kollaps?

Permanent trahceostomi

68

Hvilken lyd vil oftest være tilstede ved brachycephalt syndrom?

Stertor

69

Hvilken lyd vil oftest være tilstede ved larynx parese/paralyse?

Stridor

70

Hvilke præoperative overvejelser skal man gøre sig ved en hund med larynx parese/paralyse?

- Kongenitalt (Unghunde, 2år typisk)
- Idiopatisk (Ældre hunde. Langt de fleste)
- Anæstesi (Doxapram)

71

Kirurgisk teknik ved larynx parese/paralyse?

Arytenoideopexi

72

Hvilke præoperative overvejelser skal man gøre sig ved en hund med tracheal kollaps?

- Race
- Alder
- Palliativ behandling
- Graden

73

Hvad kan man gøre ved trachealt kollaps, kirurgisk?

Peritracheal protese
Vaskularisering
Intravaskulær stent

74

Hvad er fordele/ulemper ved kirurgi for trahcealt kollaps?

Kirurgi vanskelig
Tracheal nekrose
Forbeholdes svær kollaps

75

Hvilke præoperative overvejelser skal man gøre sig ved en hund med rhinomykose eller nasale tumores?

Symptomatologi
- Uspeficik, næseblod
Udredningsplan
- TNM staging

76

Hvad kan man gøre ved rhinomykose eller nasale tumores, kirurgisk?

Rhinotomi
Sinutomi
Endoskopi / biopsi

77

Definitioner for pneumothorax?

Traumatisk
- Åben/lukket
Spontan
- Primær/sekundær
- Tensionspneumothorax

78

Ætiologi/forekomst for pneumothorax?

Thorax læsioner
Trachea læsioner
Lungesygdomme
- Cyster / bullae
Spontan
- Han/hun ens
- Voksne ældre dyr
- Sibirian Husky

79

Symptomatologi ved pneumothorax?

Mulig historie om traume
Uspecifikke tegn nedsat ydelse
Evt hoste og let nedsat almenbefindende

80

Kliniske fund for pneumothorax

Tegn på traume
Restriktiv respiration
Evt tegn på hypoxi (cyanose)
Stetoskop dæmpede respirationslyde
Evt subkutant emfysem

81

Diagnostik for pneumothorax?

Stetoskopi
Lungefunktion (pulsoxymetri)
Billeddiagnostik
- Røntgen, CT

82

Behandling fra pneumothorax?

Traumatisk
- Medicinsk / (kirurgisk)
Spontan
- Kirurgisk / (medicinsk)
Tensionspneumothorax
- Kirurgisk

83

Hvad kirurgi laver man for pneumothorax?

Thoracocentese

84

Hvad skal man overveje præoperativt for thoracocentese?

Varighed
Indikationen
- Pneumothorax, effusion/hæmothorax
Sug

85

Hvordan laver man thoracocentese?

6-8 intercostalrum fiksering af thoraxdræn

86

Hvad er fodele og ulemper ved thoracocentese?

Pneumothorax
Reetablering af undertryk
Aflaster kredsløb

87

De vigtigste procedurer ved luftvejssygdomme, som vi minimum skal kunne? (resten må ses i slides)

Tracheotomi
Tracheostomi
Cricothyreotomi
Resektion af stenotiske nares
Resektion af hyperplastisk gane
Arytenoid lateralisering
Rhinolavage
Thorakotomi (intercostal)
Thorakocentese
Thoraks drænage