Ezekiel 16 Flashcards Preview

Ezekiel > Ezekiel 16 > Flashcards

Flashcards in Ezekiel 16 Deck (279):
1

אב אָב

father

2

אבה אֶבְיוֹן

needy

3

אבן אֶבֶן

stone

4

אדן אָדוֹן

lord

5

אדם אָדָם־1

man

6

אהב

to love

7

אוי אוֹי

woe!

8

אזן אֹזֶן

ear

9

אחד אֶחָד

one m;

10

אח אָחוֹת

sister

11

אחר אַחַר

after

12

אישׁ אִישׁ

man

13

אכל

to eat

14

אל אֶל

to, toward

15

אלה אָלָה

oath

16

אלה אֵלֶּה

these

17

אם אֵם

mother

18

אם אִם

if

19

אמל אמל־2

to be ill

20

אמר אמר־1

to say

21

לל אֱמֹרִי

Amorite

22

אני אֲנִי

I, myself

23

אנף אַף־2

nose, anger

24

ארם אֲרָם

Aram

25

ארץ אֶרֶץ

land, earth

26

אשׁ אֵשׁ־1

fire

27

אשׁה אִשָּׁה

woman, wife

28

אשׁר אַשּׁוּר

Assyria, step

29

אשׁר אֲשֶׁר

which

30

אתה אַתְּ

you f. sing;

31

את אֵת־1

direct object;

32

את אֵת־2

with

33

נתן אֶתְנַן

wages

34

ב בְּ

in, at, with

35

בגד בֶּגֶד־2

garment

36

בוא

to come

37

בוס

to trample

38

בושׁ בושׁ־1

to be ashamed

39

בזה

to despise

40

בטח בטח־1

to trust

41

בית בַּיִת־1

house

42

בלה בִּלְתִּי

except

43

במה בָּמָה

high place, Bamah

44

בן בֵּן־1

son

45

בנה

to build

46

ברה בְּרִית

covenant, Berith

47

בשׂר בָּשָׂר

flesh

48

בַת בַּת־1

daughter

49

בתק

to cut up

50

גאה גָּאוֹן

pride, majesty

51

גבב גַּב־1

back, brow, mound

52

גבה גבהּ

to be high

53

גדל גָּדוֹל

great

54

גדל

to grow up, become great

55

גוה גּוֹי

nation

56

גלה

to uncover, remove

57

גלל גִּלּוּל

idol

58

גמם גַּם

also

59

געל

to loathe, abhor

60

געל גֹּעַל

loathing

61

גרר גָּרוֹן

throat

62

גרע גרע־1

to reduce

63

דבר דָּבָר

word, speech

64

דבשׁ דְּבַשׁ

honey

65

דוד דּוֹד

beloved, uncle

66

דם דָּם

blood

67

דרך דֶּרֶךְ

way

68

ה הַ

the, Ha

69

ה הֲ

interrogative;

70

הא הֵא

behold!

71

הדר הָדָר

majesty

72

הוא הוּא

he, it

73

הוא הִיא

she, it

74

היה

to be

75

הלך

to walk, go

76

הן הִנֵּה

behold

77

הפך הֵפֶךְ

reverse

78

הרס

to destroy

79

ו וְ

and

80

זבח

to sacrifice

81

זה זֶה

this m;

82

זהב זָהָב

gold, Zahab

83

זכר

to remember

84

זכר זָכָר

male

85

זמם זִמָּה־1

wickedness

86

זנה זֹנָה

harlot

87

זנה זנה־1

to be a harlot

88

זור זָר

stranger

89

חבשׁ

to bind

90

חוס

to pity

91

חזק

to be strong

92

חטא

to miss, sin

93

חטא חַטָּאת

sin, sin offering

94

חיה חַי־1

life

95

חיה

to live

96

יחם חֵמָה

wrath, heat

97

חמל חֻמְלָה

compassion, mercy

98

חצה חֲצִי

half

99

חקק חֹק

statute

100

חרב חֶרֶב

sword

101

חרף חֶרְפָּה

reproach

102

חת חִתִּי

Hittite

103

חתל

to wrap

104

טלא

to be spotted, patched

105

טרם טֶרֶם

before

106

יד יָד

hand

107

ידע

to know

108

יה יהוה

LORD, GOD

109

יום יוֹם־1

day

110

ילד

to bear, beget

111

ימן יָמִין־1

right hand, south

112

ענה יַעַן

because

113

יפה

to be beautiful

114

יפה יֳפִי

beauty

115

יצא

to go out

116

ירה, שׁלם יְרוּשָׁלִַם

Jerusalem

117

ישׁב

to sit , dwell

118

כ כְּ

as, like

119

כה כֹּה

thus, here

120

כון

to be firm, establish, prepare

121

כי כִּי־2

that, because, when

122

כלל כֹּל

all

123

כלה כְּלִי

utensil, weapon

124

כלל כָּלִיל

whole

125

כלם

to be humiliated

126

כלם כְּלִמָּה

disgrace

127

שׂ, מה כְּמוֹ

like, as

128

כן כֵּן־2

so, thus

129

כנע כְּנַעַן

Canaan

130

כנע כְּנַעֲנִי

Canaanite

131

כנף כָּנָף

wing, edge

132

כסה

to cover

133

כסף כֶּסֶף

silver, money

134

כעס

to be angry

135

כפר

to cover, make atonement

136

כרת

to cut off

137

לל כַּשְׂדִּים

Chaldeans

138

ל לְ

to, Le

139

לא לֹא

not, Lo

140

לבב לִבָּה

heart

141

לבשׁ

to wear

142

לחם לֶחֶם

bread, food, Lehem

143

ל, ענה לְמַעַן

because of, in order to, for the sake of

144

לקח

to take

145

מאד מְאֹד

very

146

מה מָה

what?

147

ילד מוֹלֶדֶת

native land

148

מים מַיִם

water

149

כרה מְכוּרָה

origin

150

לבשׁ מַלְבּוּשׁ

attire

151

מלך מְלוּכָה

kingdom

152

מלח מלח־2

to salt

153

מן מִן

from

154

מעט מְעַט

little, few

155

עשׂה מַעֲשֶׂה

work

156

לל מִצְרַיִם

Egypt, Mizraim

157

לל מֶשִׁי

silk

158

משׁל משׁל־1

to be like, use a proverb

159

שׁעה מִשְׁעִי

cleansing

160

שׁפט מִשְׁפָּט

judgment, Mishpat

161

נאם נְאֻם

utterance

162

נאף

to commit adultery

163

נדה נֵדֶה

gift

164

לל נָדָן־2

sheath

165

נוח נוח־1

to rest

166

זמם נֶזֶם

earring

167

נחם

to comfort, relent

168

נחשׁ נְחֹשֶׁת־2

lust

169

נטה

to stretch out

170

נוח נִיחוֹחַ

soothing

171

נער נְעוּרִים

youth

172

נעל

to lock

173

נפשׁ נֶפֶשׁ

soul

174

נשׂא

to lift, carry, take

175

נתן

to give, put, set

176

נתץ

to break down

177

סבב סָבִיב

all around, Missabib

178

ננ סְדֹם

Sodom

179

סוך סוך־2

to anoint

180

סור

to turn aside

181

לל סֹלֶת

choice flour

182

עבר עבר־1

to pass over, through, or by

183

עגל עָגִיל

earring

184

עדה עדה־2

to adorn

185

עדה עֲדִי

ornament

186

עוד עוֹד

again, still, longer

187

עלם עוֹלָם

forever, everlasting

188

עון עָוֹן

iniquity

189

עטר עֲטָרָה־1

crown

190

עין עַיִן

eye, spring, Ain

191

ערה עֵירֹם

naked

192

עלה עַל־2

upon, over, above

193

עלה

to go up

194

ענה עָנִי

poor, afflicted

195

ערב ערב־3

to be sweet

196

ערה עֶרְוָה

nakedness

197

ערה עֶרְיָה

bare

198

עשׂה עשׂה־1

to do, make

199

ננ עֵת

time

200

פה פֶּה

mouth

201

פלל

to pray

202

ננ פְּלִשְׁתִּי

Philistine

203

פנה פָּנֶה

before, face

204

פרר פרר־1

to break

205

פרשׂ

to spread out

206

פשׂק

to open wide

207

פשׁט

to strip, raid

208

פתח פִּתָּחוֹן

open

209

צדק

to be just

210

צלח

to prosper, succeed, rush

211

צלם צֶלֶם־1

image

212

צמח

to grow, sprout

213

צמח צֶמַח

branch, sprout

214

צמד צָמִיד־1

bracelet

215

קבץ

to gather

216

קדם קַדְמָה

formerly

217

קהל קָהָל

assembly

218

קום

to arise, stand

219

ננ קָט

very

220

קטן קָטָן־1

small, young

221

קטר קְטֹרֶת

incense

222

קלס

to mock

223

קנא קִנְאָה

jealousy

224

ראה

to see

225

ראשׁ רֹאשׁ־1

head

226

רבב רַב־1

great, many

227

רבב רְבָבָה

ten thousand

228

רבה רבה־1

to be many, great

229

רבד רָבִיד

necklace

230

רגז

to quake, tremble, be excited

231

רגל רֶגֶל

foot

232

רגם

to stone

233

רחב רְחֹב־1

square, street

234

רחץ

to wash, bathe

235

רוח רֵיחַ

smell

236

רום רָמָה־1

high place

237

רעע רָעָה

evil

238

רקם רִקְמָה

embroidered

239

שׂבע

to satisfy, fill

240

שׂבע שָׂבְעָה

abundance

241

שׂבע שִׂבְעָה

abundance

242

ננ שָׂדֶה

field

243

שׂים

to put, set

244

שׂמא שְׂמֹאל

left

245

שׂנא

to hate

246

שׂער שֵׂעָר

hair

247

שׂרף שׂרף־1

to burn

248

שׁבה, שׁוב שְׁבוּת

fortunes

249

שׁבע

to swear

250

שׁבת

to cease, rest

251

ננ שַׁד

breast

252

שׁוב

to return

253

שׁחט שׁוט־2

to row

254

שׁחד

to bribe

255

שׁחט שׁחט־1

to slaughter

256

שׁחת

to destroy, corrupt

257

שׁטף

to overflow, rinse

258

שׁכן שָׁכֵן

neighbor

259

שׁלה שַׁלְוָה

prosperity, tranquillity

260

שׁלט שַׁלֶּטֶת

bold

261

שׁלך

to throw, fling, cast

262

ננ שֵׁם־1

name

263

שׁמע שְׁמוּעָה

report

264

שׁמן שֶׁמֶן

oil, fat

265

שׁמע

to hear

266

שׁמר שֹׁמְרוֹן

Samaria

267

שׁפט

to judge

268

שׁפט שֶׁפֶט

judgment

269

שׁפך

to pour out

270

שׁקט

to be quiet

271

ננ שֹׁר

navel

272

לל שֵׁשׁ־3

linen

273

תוך תָּוֶךְ

midst

274

יעב תּוֹעֵבָה

abomination

275

זנה תַּזְנוּת

harlotry

276

לל תַּחַשׁ־1

porpoise

277

תחת תַּחַת־1

under, instead of

278

תעב

to abhor

279

פאר תִּפְאֶרֶת

glory, beauty