Ezekiel 39 Flashcards Preview

Ezekiel > Ezekiel 39 > Flashcards

Flashcards in Ezekiel 39 Deck (183):
1

אגף אֲגַף

band

2

אדן אָדוֹן

lord

3

אדם אָדָם־1

man

4

אדם אֲדָמָה־1

ground, earth, land

5

אי אִי־1

coastland

6

איב אֹיֵב

enemy

7

אול אַיִל־1

ram, ruler

8

אין אַיִן־1

nothing, is not

9

אישׁ אִישׁ

man

10

אכל

to eat

11

אכל אָכְלָה

food

12

אל אֶל

to, toward

13

אל אֱלֹהִים

God

14

אמר אמר־1

to say

15

אני אֲנִי

I, myself

16

אסף

to gather

17

אצל אֵצֶל

beside

18

ארץ אֶרֶץ

land, earth

19

אשׁ אֵשׁ־1

fire

20

אשׁר אֲשֶׁר

which

21

את אֵת־1

direct object;

22

את אֵת־2

with

23

אתה אַתָּה

you m. sing.;

24

ב בְּ

in, at, with

25

בדל

to be separate

26

בוא

to come

27

בזז

to plunder

28

בטח בֶּטַח־1

security

29

בית בַּיִת־1

house

30

בן בֵּן־1

son

31

בנה

to build

32

בער בער־1

to burn

33

בשׂר בָּשָׂר

flesh

34

בשׁן בָּשָׁן

Bashan

35

גבר גִּבּוֹר

mighty

36

גדל גָּדוֹל

great

37

גוג גּוֹג

Gog

38

גוה גּוֹי

nation

39

גיא גֵּיא

valley

40

גיא גַּיְא

valley

41

גלה

to uncover, remove

42

גמם גַּם

also

43

דבר דבר־2

to speak

44

דם דָּם

blood

45

ה הַ

the, Ha

46

הוא הוּא

he, it

47

הוא הִיא

she, it

48

היה

to be

49

הלא הָלְאָה

beyond

50

המה הָמוֹן

multitude, sound

51

המה הֲמוֹן

Hamon

52

המה הֲמוֹנָה

Hamonah

53

הן הִנֵּה

behold

54

הר הַר

mountain

55

ו וְ

and

56

זבח

to sacrifice

57

זבח זֶבַח־1

sacrifice

58

חדשׁ חֹדֶשׁ־1

month

59

חטב

to hew, cut

60

חיה חַיָּה־1

animal, beast

61

חלב חֵלֶב־1

fat

62

חלל חלל־1

to profane, begin

63

חסם

to muzzle, block

64

חצץ חֵץ

arrow

65

חקר

to search

66

חרב חֶרֶב

sword

67

חרד

to tremble, fear

68

טהר

to be clean, purify

69

טמא טֻמְאָה

uncleanness

70

יד יָד

hand

71

ידע

to know

72

יה יהוה

LORD, GOD

73

יום יוֹם־1

day

74

ים יָם

sea

75

ימן יָמִין־1

right hand, south

76

עקב יַעֲקֹב

Jacob

77

יער יַעַר־1

forest

78

יצא

to go out

79

ירך יְרֵכָה

side, extreme parts, flank

80

שׂרה, אל יִשְׂרָאֵל

Israel

81

ישׁב

to sit , dwell

82

יתר

to remain over

83

כ כְּ

as, like

84

כבד

to be heavy, honored

85

כבד כָּבוֹד

glory

86

כה כֹּה

thus, here

87

כי כִּי־2

that, because, when

88

כלל כֹּל

all

89

כלם כְּלִמָּה

disgrace

90

כן כֵּן־2

so, thus

91

כנס

to gather

92

כנף כָּנָף

wing, edge

93

כרר כַּר־1

lamb, battering ram

94

ל לְ

to, Le

95

לא לֹא

not, Lo

96

ל, ענה לְמַעַן

because of, in order to, for the sake of

97

גוג מָגוֹג

Magog

98

גנן מָגֵן־1

shield

99

לחם מִלְחָמָה

war

100

מן מִן

from

101

מעל

to act unfaithfully

102

מעל מַעַל־1

unfaithful act

103

קום מָקוֹם

place

104

ננ מַקֵּל

rod

105

מרא מְרִיא

fatling

106

לל מֶשֶׁךְ־2

Meshech

107

שׁפט מִשְׁפָּט

judgment, Mishpat

108

נאם נְאֻם

utterance

109

נבא

to prophesy

110

נכה

to smite

111

נפל

to fall

112

נשׂא

to lift, carry, take

113

נשׂא נָשִׂיא־1

leader, prince

114

נשׂק

to kindle

115

נשׁק נֶשֶׁק־1

weapon

116

נתן

to give, put, set

117

ס

[minor break]

118

סבב סָבִיב

all around, Missabib

119

סוס סוּס־1

horse

120

סתר

to hide, conceal

121

עבר עבר־1

to pass over, through, or by

122

עדה עַד־3

until, as far as

123

עוד עוֹד

again, still, longer

124

עון עָוֹן

iniquity

125

עיט עַיִט

bird of prey

126

עין עַיִן

eye, spring, Ain

127

עיר עִיר־1

city

128

עלה עַל־2

upon, over, above

129

עלה

to go up

130

עמם עַם

people

131

ננ עֵץ

tree

132

עצם עֶצֶם־1

bone

133

עשׂה עשׂה־1

to do, make

134

ננ עַתָּה

now

135

עתד עַתּוּד

male goat

136

פ

[major break]

137

פנה פָּנֶה

before, face

138

ננ פַּר

bull

139

פשׁע פֶּשַׁע

transgression, rebellion

140

צוה צִיּוּן

signpost

141

צנן צִנָּה־2

shield

142

צפה צָפוֹן־1

north

143

צפר צִפּוֹר־1

bird

144

צרר צַר־2

adversary

145

קבץ

to gather

146

קבר

to bury

147

קבר קֶבֶר

grave

148

קדשׁ קָדוֹשׁ

holy

149

קדם קִדְמָה

east

150

קדשׁ

to consecrate

151

קדשׁ קֹדֶשׁ

holy

152

קנא

to be jealous

153

קצה קָצֶה

end

154

קרא קרא־1

to call

155

קשׁת קֶשֶׁת

bow

156

ראה

to see

157

ראשׁ רֹאשׁ־1

head

158

רבב רַב־1

great, many

159

רוח רוּחַ

spirit, breath, wind

160

רחם

to have compassion, love

161

רכב רֶכֶב

chariot, upper millstone

162

ננ רֹמַח

spear

163

שׂבע

to satisfy, fill

164

שׂבע שָׂבְעָה

abundance

165

ננ שָׂדֶה

field

166

שׂים

to put, set

167

שׂמא שְׂמֹאל

left

168

שׁבה, שׁוב שְׁבוּת

fortunes

169

שׁבע שֶׁבַע־1

seven

170

שׁוב

to return

171

שׁכר שִׁכָּרוֹן־1

drunkenness

172

שׁלח

to send

173

ננ שֻׁלְחָן

table

174

שׁלל שׁלל־2

to spoil, plunder

175

ננ שָׁם

there

176

ננ שֵׁם־1

name

177

שׁנה שָׁנָה

year

178

שׁפך

to pour out

179

שׁשׁא

to drive

180

שׁתה

to drink

181

אבל תֻּבַל

Tubal

182

תוך תָּוֶךְ

midst

183

מוד תָּמִיד

continually