Ezekiel 28 Flashcards Preview

Ezekiel > Ezekiel 28 > Flashcards

Flashcards in Ezekiel 28 Deck (167):
1

אבד

to perish, destroy

2

אבן אֶבֶן

stone

3

אדן אָדוֹן

lord

4

אדם אֹדֶם

ruby

5

אדם אָדָם־1

man

6

אדם אֲדָמָה־1

ground, earth, land

7

אצר אוֹצָר

treasure

8

אין אַיִן־1

nothing, is not

9

אכל

to eat

10

אל אֶל

to, toward

11

אל אֵל־5

God

12

אל אֱלֹהִים

God

13

אמר אמר־1

to say

14

אני אֲנִי

I, myself

15

אפר אֵפֶר

ashes

16

ארץ אֶרֶץ

land, earth

17

אשׁ אֵשׁ־1

fire

18

אשׁר אֲשֶׁר

which

19

את אֵת־1

direct object;

20

אתה אַתָּה

you m. sing.;

21

ב בְּ

in, at, with

22

בוא

to come

23

בטח בֶּטַח־1

security

24

בית בַּיִת־1

house

25

בלה בַּלָּהָה

terror

26

בן בֵּן־1

son

27

בנה

to build

28

ברא ברא־1

to create

29

ברק בָּרְקַת

emerald

30

גבה גבהּ

to be high

31

גוה גּוֹי

nation

32

גנן גַּן

garden

33

דבר דָּבָר

word, speech

34

דבר דבר־2

to speak

35

דבר דֶּבֶר־1

pestilence

36

דם דָּם

blood

37

דנן, אל דָּנִיֵּאל

Daniel

38

דרך דֶּרֶךְ

way

39

ה הַ

the, Ha

40

ה הֲ

interrogative;

41

הוא הִיא

she, it

42

היה

to be

43

הלך

to walk, go

44

הן הִנֵּה

behold

45

הר הַר

mountain

46

הרג

to slay

47

ו וְ

and

48

זהב זָהָב

gold, Zahab

49

זור זָר

stranger

50

חוץ חוּץ

outside

51

חטא

to miss, sin

52

חיל חַיִל

strength, wealth, army

53

חכם חָכָם

wise

54

חכם חָכְמָה

wisdom

55

חלל חָלָל

slain, defiled

56

חלל חלל־1

to profane, begin

57

חלל חלל־2

to pierce

58

חמס חָמָס

violence, wrong

59

חרב חֶרֶב

sword

60

חתם

to seal

61

יד יָד

hand

62

ידע

to know

63

יה יהוה

LORD, GOD

64

יהלם יָהֲלֹם

diamond

65

יום יוֹם־1

day

66

ים יָם

sea

67

ענה יַעַן

because

68

עקב יַעֲקֹב

Jacob

69

יפה יֳפִי

beauty

70

יפע יִפְעָה

brightness

71

יצא

to go out

72

יקר יָקָר

precious

73

ירד

to go down

74

שׂרה, אל יִשְׂרָאֵל

Israel

75

ישׁב

to sit , dwell

76

לל יָשְׁפֵה

jasper

77

כ כְּ

as, like

78

כאב

to be in pain

79

כבד

to be heavy, honored

80

כה כֹּה

thus, here

81

כון

to be firm, establish, prepare

82

כי כִּי־2

that, because, when

83

כלל כֹּל

all

84

כלל כָּלִיל

whole

85

כן כֵּן־2

so, thus

86

כסף כֶּסֶף

silver, money

87

לל כְּרוּב־1

cherubim

88

כרם כֶּרֶם

vineyard, Haccherem

89

ל לְ

to, Le

90

לא לֹא

not, Lo

91

לבב לֵב

heart, Leb

92

לבב לֵבָב

heart, mind

93

מאר

to be painful, malignant

94

ישׁב מוֹשָׁב

dwelling, seat

95

מות

to die

96

מות מָוֶת

death

97

מלא

to fill

98

מלא מָלֵא

full

99

לאך מְלָאכָה

work

100

מלך מֶלֶךְ־1

king

101

מות מָמוֹת

death

102

משׁח מִמְשַׁח

anointed

103

מן מִן

from

104

סכך מְסֻכָה

covering

105

מצא

to find

106

קדשׁ מִקְדָּשׁ

sanctuary

107

נאם נְאֻם

utterance

108

נבא

to prophesy

109

נגד נָגִיד

leader, ruler

110

נטע

to plant

111

ננ נֹפֶךְ

turquoise

112

נפל

to fall

113

נקב נֶקֶב

socket, Nekeb

114

נשׂא

to lift, carry, take

115

נתן

to give, put, set

116

ס

[minor break]

117

סבב סָבִיב

all around, Missabib

118

סכך סכך־1

to cover

119

סלה סַלּוֹן

brier

120

לל סַפִּיר

sapphire

121

סתם

to close, conceal

122

עבד עֶבֶד־1

servant, slave

123

עדה עַד־3

until, as far as

124

עדן עֵדֶן־2

Eden

125

עוד עוֹד

again, still, longer

126

עול עָוֶל

iniquity

127

עול עַוְלָה

iniquity

128

עלם עוֹלָם

forever, everlasting

129

עון עָוֹן

iniquity

130

עין עַיִן

eye, spring, Ain

131

עלה עַל־2

upon, over, above

132

עמם עַם

people

133

עמם

to hide, darken

134

ערץ עָרִיץ

ruthless

135

ערל עָרֵל

uncircumcised

136

עשׂה עשׂה־1

to do, make

137

פ

[major break]

138

פוץ

to scatter, overflow

139

ננ פִּטְדָה

topaz

140

פנה פָּנֶה

before, face

141

צוד צִידוֹן

Sidon

142

צרר צֹר־2

Tyre

143

קבץ

to gather

144

קדשׁ

to consecrate

145

קדשׁ קֹדֶשׁ

holy

146

קוץ קוֹץ־1

thorn

147

קין קִינָה־1

lamentation

148

ראה

to see

149

רבב רֹב

multitude, abundance, greatness

150

רבה רבה־1

to be many, great

151

ריק

to empty

152

רכל רְכֻלָּה

trade

153

שׂים

to put, set

154

לל שֹׁהַם־1

onyx

155

שׁחט שׁוט־2

to row

156

שׁחת

to destroy, corrupt

157

שׁחת שַׁחַת

pit

158

שׁלח

to send

159

שׁלך

to throw, fling, cast

160

שׁמם

to be desolate, appalled

161

שׁפט שֶׁפֶט

judgment

162

בין תְּבוּנָה

understanding

163

תוך תָּוֶךְ

midst

164

תכן תָּכְנִית

measure, perfection

165

תמם תָּמִים

blameless, perfect

166

תפף תֹּף

timbrel

167

ננ תַּרְשִׁישׁ־2

beryl