Ezekiel 44 Flashcards Preview

Ezekiel > Ezekiel 44 > Flashcards

Flashcards in Ezekiel 44 Deck (173):
1

אב אָב

father

2

אדן אָדוֹן

lord

3

אדם אָדָם־1

man

4

אזן אֹזֶן

ear

5

אח אָח־2

brother

6

אח אָחוֹת

sister

7

אחז אֲחֻזָּה

possession

8

אחר אַחַר

after

9

אחר אַחֵר־1

other

10

אלם אֵילָם

porch

11

אישׁ אִישׁ

man

12

אכל

to eat

13

אל אֶל

to, toward

14

אל אֱלֹהִים

God

15

אלמן אַלְמָנָה

widow

16

אם אֵם

mother

17

אם אִם

if

18

אמר אמר־1

to say

19

אני אֲנִי

I, myself

20

אשׁה אִשָּׁה

woman, wife

21

אשׁם אָשָׁם

guilt offering

22

אשׁר אֲשֶׁר

which

23

את אֵת־1

direct object;

24

ב בְּ

in, at, with

25

בגד בֶּגֶד־2

garment

26

בהם בְּהֵמָה

beast

27

בוא

to come

28

בין בַּיִן

between

29

בית בַּיִת־1

house

30

בכר בִּכּוּרִים

firstfruit

31

בן בֵּן־1

son

32

ברה בְּרִית

covenant, Berith

33

ברך בְּרָכָה־1

blessing

34

בשׂר בָּשָׂר

flesh

35

בַת בַּת־1

daughter

36

בתל בְּתוּלָה

virgin

37

גלל גִּלּוּל

idol

38

גלח

to shave

39

גרשׁ גרשׁ־1

to drive out

40

דבר דבר־2

to speak

41

דם דָּם

blood

42

דרך דֶּרֶךְ

way

43

ה הַ

the, Ha

44

הוא הוּא

he, it

45

היה

to be

46

הוא הֵם

they m.;

47

הן הִנֵּה

behold

48

ו וְ

and

49

זבח זֶבַח־1

sacrifice

50

זה זֶה

this m;

51

זרע זֶרַע

seed

52

חגר

to gird

53

חטא חַטָּאת

sin, sin offering

54

חוץ חִיצוֹן

outer

55

חלל חֹל

profane, common

56

חלב חֵלֶב־1

fat

57

חלל חלל־1

to profane, begin

58

חצר חָצֵר

courtyard, village

59

חקק חֻקָּה

statute

60

חרם חֵרֶם־1

devoted thing

61

טהר טָהוֹר

clean

62

טהר טָהֳרָה

purification

63

טמא

to be unclean

64

טמא טָמֵא

unclean

65

טרף טְרֵפָה

torn

66

יד יָד

hand

67

ידע

to know

68

יה יהוה

LORD, GOD

69

יום יוֹם־1

day

70

זוע יֶזַע

sweat

71

יין יַיִן

wine

72

ענה יַעַן

because

73

יצא

to go out

74

ירה ירה־3

to teach, show

75

שׂרה, אל יִשְׂרָאֵל

Israel

76

ישׁב

to sit , dwell

77

כבד כָּבוֹד

glory

78

כה כֹּה

thus, here

79

כהן

to act as priest

80

כהן כֹּהֵן

priest

81

כי כִּי־2

that, because, when

82

כלל כֹּל

all

83

כלם כְּלִמָּה

disgrace

84

כן כֵּן־2

so, thus

85

כסם

to trim

86

ל לְ

to, Le

87

לא לֹא

not, Lo

88

לבב לֵב

heart, Leb

89

לבשׁ

to wear

90

לוה לֵוִי

Levi, Levite

91

לחם לֶחֶם

bread, food, Lehem

92

לקח

to take

93

לל לִשְׁכָּה

room

94

בוא מָבוֹא

entrance, setting

95

יעד מוֹעֵד

appointed time or place

96

יצא מוֹצָא־1

going forth, source

97

מות

to die

98

כנס מִכְנָסַיִם

undergarment

99

כשׁל מִכְשׁוֹל

stumblingblock

100

מלא

to fill

101

מן מִן

from

102

מנח מִנְחָה

offering

103

קדשׁ מִקְדָּשׁ

sanctuary

104

מרה מְרִי

rebellion

105

שׁמר מִשְׁמֶרֶת

watch

106

שׁפט מִשְׁפָּט

judgment, Mishpat

107

מתן מָתְנַיִם

loins

108

נאם נְאֻם

utterance

109

נבל נְבֵלָה

carcass

110

נגשׁ

to approach

111

נוח נוח־1

to rest

112

נחל נַחֲלָה־1

possession

113

נכר נֵכָר

foreigner

114

נפל

to fall

115

נשׂא

to lift, carry, take

116

נשׂא נָשִׂיא־1

leader, prince

117

נתן

to give, put, set

118

סגר

to shut

119

ספר

to count, relate

120

עבד עֲבֹדָה

service

121

עון עָוֹן

iniquity

122

עוף עוֹף

bird

123

עין עַיִן

eye, spring, Ain

124

עלה עַל־2

upon, over, above

125

עלה

to go up

126

עלה עֹלָה

burnt offering

127

עמם עַם

people

128

עמד

to stand

129

ערס עֲרִיסָה

dough

130

ערל עָרֵל

uncircumcised

131

עשׂה עשׂה־1

to do, make

132

פ

[major break]

133

פאר פְּאֵר

headdress

134

פנה

to turn

135

פנה פָּנֶה

before, face

136

פנה פְּנִימִי

inner

137

פקד פְּקֻדָּה

oversight

138

פרע פֶּרַע־1

to let go, neglect, uncover

139

פרר פרר־1

to break

140

פשׁט

to strip, raid

141

פשׁת פֵּשֶׁת

linen

142

פתח פתח־1

to open

143

צדק צָדוֹק

Zadok

144

צמר צֶמֶר

wool

145

צפה צָפוֹן־1

north

146

קדם קָדִים

east

147

קדשׁ

to consecrate

148

קדשׁ קֹדֶשׁ

holy

149

קרב

to come near, offer

150

ראה

to see

151

ראשׁ רֹאשׁ־1

head

152

ראשׁ רֵאשִׁית

beginning, first

153

רבב רַב־1

great, many

154

רחק

to be far

155

ריב רִיב

strife, dispute

156

שׂים

to put, set

157

שׁבע שֶׁבַע־1

seven

158

שׁבת שַׁבָּת

sabbath

159

שׁוב

to return

160

שׁחט שׁחט־1

to slaughter

161

שׁלח

to send

162

ננ שֻׁלְחָן

table

163

שׁמע

to hear

164

שׁמר

to keep, watch, preserve

165

שׁער שַׁעַר־1

gate

166

שׁפט

to judge

167

שׁרת

to minister

168

שׁתה

to drink

169

תוך תָּוֶךְ

midst

170

יעב תּוֹעֵבָה

abomination

171

ירה תּוֹרָה

law

172

תעה

to err

173

רום תְּרוּמָה

offering, contribution