Ezekiel 27 Flashcards Preview

Ezekiel > Ezekiel 27 > Flashcards

Flashcards in Ezekiel 27 Deck (231):
1

אבן אֶבֶן

stone

2

אדן אָדוֹן

lord

3

אדם אָדָם־1

man

4

לל אוּזָל

Uzal

5

אי אִי־1

coastland

6

אול אַיִל־1

ram, ruler

7

אין אַיִן־1

nothing, is not

8

אישׁ אִישׁ

man

9

אל אֶל

to, toward

10

אול אַלּוֹן־1

oak, terebinth

11

אל אֱלִישָׁה

Elishah

12

אמר אמר־1

to say

13

אני אֲנִי

I, myself

14

אנה אֳנִיָּה

ship

15

אפר אֵפֶר

ashes

16

לל אַרְגָּמָן

purple

17

רפד אַרְוָד

Arvad

18

ארז אָרוּז

tight

19

ארז אֶרֶז

cedar

20

ארם אֲרָם

Aram

21

ארץ אֶרֶץ

land, earth

22

אשׁר אַשּׁוּר

Assyria, step

23

לל אֶשְׁכָּר

gift

24

אשׁר אֲשֶׁר

which

25

אשׁר אֲשֻׁרִים

Ashurite, boxwood

26

אתה אַתְּ

you f. sing;

27

את אֵת־1

direct object;

28

אתה אַתָּה

you m. sing.;

29

ב בְּ

in, at, with

30

בגד בֶּגֶד־2

garment

31

בדל בְּדִיל

tin

32

בדק בֶּדֶק

damage

33

בוא

to come

34

בוץ בּוּץ

fine linen

35

בית בַּיִת־1

house

36

בכה

to weep

37

בלה בַּלָּהָה

terror

38

בן בֵּן־1

son

39

בנה

to build

40

ברשׁ בְּרוֹשׁ

fir tree

41

ברזל בַּרְזֶל

iron

42

ברם בְּרֹמִים

many colors

43

בשׂם בֹּשֶׂם

spice

44

בשׁן בָּשָׁן

Bashan

45

בַת בַּת־1

daughter

46

גבל גְּבוּל

border

47

לל גְּבַל

Gebal

48

גלם גְּלוֹם

clothes

49

גמד גַּמָּדִים

Gammadim

50

גנז גֶּנֶז־2

carpet or chest

51

דבר דָּבָר

word, speech

52

דבשׁ דְּבַשׁ

honey

53

דדן דְּדָן

Dedan

54

דמה דֻּמָה

silent one

55

לל דַּמֶּשֶׂק

Damascus

56

ה הַ

the, Ha

57

לל הָבְנִים

ebony

58

הדר הָדָר

majesty

59

לל הוֹבְנִים

ebony

60

הון הוֹן

wealth

61

היה

to be

62

הוא הֵם

they m.;

63

ו וְ

and

64

ודן וְדָן

Vedan

65

זהב זָהָב

gold, Zahab

66

זעק

to cry out

67

זעק זְעָקָה

cry, outcry

68

זקן זָקֵן

elder, old

69

חבל חֹבֵל

pilot

70

חבל חֶבֶל־2

rope, region

71

חבשׁ

to bind

72

חגר

to gird

73

חמה חוֹמָה

wall

74

חזק

to be strong

75

חנט חִטָּה

wheat

76

חיל חַיִל

strength, wealth, army

77

לל חֵילֵךְ

Helech

78

חכם חָכָם

wise

79

חלב חֶלְבּוֹן

Helbon

80

חפשׁ חֹפֶשׁ

saddlecloth

81

חרן חָרָן־1

Haran

82

יד יָד

hand

83

יהד יְהוּדָה

Judah

84

יה יהוה

LORD, GOD

85

יום יוֹם־1

day

86

יון יָוָן

Javan

87

יין יַיִן

wine

88

ים יָם

sea

89

יפה יֳפִי

beauty

90

יצא

to go out

91

יקר יָקָר

precious

92

ירד

to go down

93

שׂרה, אל יִשְׂרָאֵל

Israel

94

ישׁב

to sit , dwell

95

כ כְּ

as, like

96

כבד

to be heavy, honored

97

כדד כַּדְכֹּד

ruby

98

כה כֹּה

thus, here

99

לל כּוֹבַע

helmet

100

כלל כֹּל

all

101

כלה כְּלִי

utensil, weapon

102

כלל כָּלִיל

whole

103

כלל

to complete, perfect

104

כל, מדי כִּלְמַד

Chilmad

105

לל כַּנֵּה

Canneh

106

כסף כֶּסֶף

silver, money

107

כרר כַּר־1

lamb, battering ram

108

לל כִּתִּיִּים

Chittim

109

ל לְ

to, Le

110

לבב לֵב

heart, Leb

111

לבן לְבָנוֹן

Lebanon

112

לוד לוּד

Lud

113

לוח לוּחַ

tablet, plank

114

לקח

to take

115

מאד מְאֹד

very

116

בוא מָבוֹא

entrance, setting

117

גדל מִגְדָּל

tower

118

גנן מָגֵן־1

shield

119

גרשׁ מִגְרָשׁ

open land, pasture

120

מי מִי

who?

121

מים מַיִם

water

122

כלל מַכְלוּל

choice garments

123

כסה מְכַסֶּה

covering

124

מלא

to fill

125

מלח מַלָּח

sailor

126

לחם מִלְחָמָה

war

127

מלך מֶלֶךְ־1

king

128

מן מִן

from

129

מן מִנִּית־2

type of wheat, Minnith

130

ספד מִסְפֵּד

wailing, lament

131

עמק מַעֲמַקִּים

depths

132

ערב מַעֲרָב־1

merchandise

133

עשׂה מַעֲשֶׂה

work

134

נפל מַפֶּלֶת

fall

135

פרשׂ מִפְרָשׂ

spreading

136

לל מִצְרַיִם

Egypt, Mizraim

137

מרר מַר־1

bitter

138

רכל מַרְכֹּלֶת

merchandise

139

שׁוט מָשׁוֹט

oar

140

לל מֶשֶׁךְ־2

Meshech

141

נחשׁ נְחֹשֶׁת־1

bronze

142

נהה נִי

wailing

143

נוס נֵס

standard, banner

144

ננ נֹפֶךְ

turquoise

145

נפל

to fall

146

נפשׁ נֶפֶשׁ

soul

147

נשׂא

to lift, carry, take

148

נשׂא נָשִׂיא־1

leader, prince

149

נתן

to give, put, set

150

ס

[minor break]

151

סבב סָבִיב

all around, Missabib

152

סוס סוּס־1

horse

153

סחר

to trade

154

סחר סְחֹרָה

market

155

עדה עַד־3

until, as far as

156

עדן עֶדֶן

Eden

157

עלם עוֹלָם

forever, everlasting

158

עזב עִזָּבוֹן

wares

159

עלה עַל־2

upon, over, above

160

עלה

to go up

161

עמם עַם

people

162

עמד

to stand

163

עפר עָפָר

dust

164

עפר עֹפֶרֶת

lead

165

ערב עֲרַב

Arabia

166

ערב ערב־1

to pledge, exchange

167

עשׂה עשׂה־1

to do, make

168

עשׁת עָשׁוֹת

smooth

169

עשׁר

to be rich

170

ננ עֵת

time

171

עתד עַתּוּד

male goat

172

לל פּוּט

Put

173

פלשׁ

to roll in

174

ננ פַּנַּג

Pannag

175

פנה פָּנֶה

before, face

176

ננ פֶּרֶד

mule

177

לל פָּרַס

Persia

178

פרשׁ פָּרָשׁ

horseman, horse

179

צחר צַחַר

white

180

צוד צִידוֹן

Sidon

181

צמר צֶמֶר

wool

182

צרר צֹר־2

Tyre

183

צרה צֳרִי־1

balm

184

לל קִדָּה

cassia

185

קדם קָדִים

east

186

קדר קֵדָר

Kedar

187

קהל קָהָל

assembly

188

קול קוֹל

voice

189

קין

to lament

190

קין קִינָה־1

lamentation

191

קנה קָנֶה

reed

192

קרח

to make bald

193

קרח קָרְחָה

baldness

194

קרן קֶרֶן

horn, Keren

195

קרשׁ קֶרֶשׁ

board

196

ננ רָאמוֹת־1

coral

197

ראשׁ רֹאשׁ־1

head

198

רבב רֹב

multitude, abundance, greatness

199

רבב רַב־1

great, many

200

רוח רוּחַ

spirit, breath, wind

201

רכב רִכְבָּה

riding

202

רכל

to trade

203

רעם רעם־2

to trouble

204

רעם רַעְמָה־2

Raamah, Raama

205

רעשׁ רעשׁ־1

to shake, quake

206

רקם רִקְמָה

embroidered

207

שׂבע

to satisfy, fill

208

לל שְׂנִיר

Senir

209

שׂער שׂער־1

to be horrified

210

שׂער שַׂעַר־1

horror

211

ננ שַׂק

sackcloth

212

לל שְׁבָא

Sheba

213

שׁבר שׁבר־1

to break

214

שׁוב

to return

215

שׁחט שׁוט־1

to go to and fro, roam, whip, despise

216

שׁור שׁור־2

to travel

217

שׁלט שֶׁלֶט

shield

218

שׁמם

to be desolate, appalled

219

שׁמן שֶׁמֶן

oil, fat

220

שׁמע

to hear

221

שׁנן שֵׁן־1

tooth, ivory

222

שׁרק

to hiss, whistle

223

לל שֵׁשׁ־3

linen

224

אבל תֻּבַל

Tubal

225

לל תּוֹגַרְמָה

Togarmah

226

תוך תָּוֶךְ

midst

227

לל תְּכֵלֶת

blue

228

תלה

to hang

229

תפשׂ

to seize

230

ננ תֹּרֶן

mast

231

ננ תַּרְשִׁישׁ־1

Tarshish