F2 Rationella konsumenters beteende Flashcards Preview

Mikroekonomi > F2 Rationella konsumenters beteende > Flashcards

Flashcards in F2 Rationella konsumenters beteende Deck (10):
1

Vilka restriktioner finns när människor fattar beslut?

inkomst och tid

2

två system för tänkande

snabba och automatiska (irrationellt ibland)
vs
beräknande, medvetna och logiska (rationellt)

3

Vad visar en budgetlinje?

kombination av två varor vars totala kostnad är lika med individens inkomst
beror på priser och inkomst
visar alla möjliga kombinationer

4

vad ändrar lutning eller skiftar budgetlinjen?

prisförändring ändrar lutning
inkomstförändring skiftar

5

4 grunder för preferenser

1. preferenser är fullständiga och kombinationerna kan rangordnas
2. Icke-mättnad. Mer är bättre
3. Transitiva, alternativen kan betygsättas.
4. Konvexitet, då en mix är bättre än extremer

6

vad visar en indifferenskurva?

kombinationer av två varor som ger samma nytta
lutar nedåt

7

vad visar lutningen i en indifferenskurva och vad kallas den?

MRS
hur många y som kan bytas mot x till samma nytta

8

vad kan avläsas från en indiffirenskurva om den buktar mindre eller mer mot origo?

om den buktar mindre så är varorna nära substitut
om de buktar mycket mot varandra så är de komplement

9

vad innebär ett nyttomaximerande val?

där indifferenskurvan tangerar budgetlinjen
en kurva som ligger så högt upp i diagrammet som möjligt men ändå inom budgetrestriktionen
MRS=(Px/Py)

10

hörnlösning

vid perfekta substitut
när man inte köper något alls av den ena varan
det är optimalt att konsumera noll av ena varan