F8 faktormarknad Flashcards Preview

Mikroekonomi > F8 faktormarknad > Flashcards

Flashcards in F8 faktormarknad Deck (10):
1

MRPL

marginalproduktens värde
arbetskrafts extra bidrag i pengar

2

kostnad för att anställa arbetskraft

TFCL=L*w

3

marginalfaktorkostnad

MFCL ger extra kostnad som en ytterligare enhet av faktorn (L) ger
skillnad i TFC/skillnad i L

4

vinstmaximerande mängd arbetskraft

MRPL=MFCL
ger hur många L man ska anställa

5

marknadsefterfrågan på arbetskraft

horisontell summa för företagens efterfgrågekurvor MRPL ger D på marknaden

6

individens arbetskraftsutbud? vad påverkar utbudet?

hur många timmar individer bjuder ut. Påverkas av lön och därmed värdering av fritid.
Vid låga löner dominerar substitutionseffekten men vid höga dominerar inkomsteffekten.
Bakåtböjd utbudskurva

7

marknadsutbud av arbetskraft

summerar individuella horisontellt
inte bakåtböjd eftersom yrken med högre lön är mer eftertraktade

8

jämvikt på arbetsmarknaden

S=D
ger w* och L*

9

vad gör minimilöner med arbetsmarknaden? och var påverkar effekten

ökar utbudet och minskar efterfrågan
fler arbetslösa eftersom en del förlorar jobbat och fler vill arbeta
elasticiteten påverkar effekten

10

Vad är monopson och hur påverkar det arbetsmarknaden?

när det bara finns en köpare
i detta fallköpare av arbetskraft
gör det möjligt att få vinstmax där MFC=MRP vilket innebär lägre efterfrågan på arbete men till samma lön som vid jämvikt