F3 Individ, marknad, elasticitet Flashcards Preview

Mikroekonomi > F3 Individ, marknad, elasticitet > Flashcards

Flashcards in F3 Individ, marknad, elasticitet Deck (15):
1

två effekter av en prisförändring

substitutionseffekten - ökad pris ger lägre efterfrågan
Inkomsteffekten-priset på en vara ökar gör att real inkomsten minskar

2

effekten av prisökning för normal vara

1. substitutionseffekten

3

prisökning för interiör vara

1. substitutionseffekten->->
ökat pris minskar efterfrågan och kvantitet
2inkomsteffekten

4

Prisökning för giffen vara

1. substitutionseffekten->->
minskad inkomst ökar efterfrågan mycket
kvantiteten ökar mycket

5

prisförändring vid nära vs inte nära substitut vid prisökning

nära substitut ger stor minskad efterfrågan på varan med höjt pris

icke-nära substitut ger liten minskad efterfrågan på varan med höjt pris

6

från individs efterfrågan till total efterfrågan

beror på antal individer
n*Qi
gör först om till Q=f(P)

7

vad beror efterfrågeelasticiteten på?

pris
inkomst
korspris

8

inelastisk efterfrågan+**

förändring av efterfrågan mindre än av priset
mellan noll och minus ett
inte priskänslig
**helt inelastisk=påverkas inte alls (helt vertikal)

9

elastisk efterfrågan+**

förändring av efterfrågan större än av priset
mindre än minus ett
priskänslig
**helt elastisk=liten ökning ger noll efterfrågan (horisontell)

10

enhetselastisk

när elasticiteten är precis minus ett
ger mest intäkter

11

priselasticitet

ger effekten som en prisförändring har på totala utgifter/totala intäkter

12

faktorer som påverkar priselasticiteten

tillgängliga substitut
budgetandel
inkomsteffekten
tiden

13

inkomstelasticiteten

positiv för normala varor och negativ för interiöra
större än 1=lyxvaror
mellan 0 och 1 = nödvändiga varor

14

konsumentöverskott

betalningsvilja-pris

15

skatteincidens

vem som får bära bördan för skatten